NOWOŚCIwięcej

DZIERZGOŃ – szkice z dziejów miasta

Janusz Namenanik

DZIERZGOŃ (w przeszłości noszący również nazwę CHRISTBURGA i KISZPORKA) to malowniczo położone miasteczko na ziemi sztumskiej w okolicach Malborka. Książka Janusza Namenanika daje Czytelnikowi niepowtarzalną ...

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancj

Aneta Łazarska

Opracowanie stanowi kompleksową analizę sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym, podniesionego do rangi naczelnej zasady postępowania cywilnego. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem należy bowiem do podstawowych obowiązków sądu, jest ...