NOWOŚCIwięcej

Wzory i pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Patryk Filipiak , Anna Hrycaj

Publikacja zawiera ponad 250 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych i naprawczych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: ...

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi (z suplementem elektronicznym)

Michał Tomczak (red.), Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna ...

Skąd bierze się pomysł na przekształcenie?Zazwyczaj stąd, iż dotychczasowa forma działalności nakłada nieakceptowane przez właścicieli ograniczenia lub też skutkuje nadmierną odpowiedzialnością właścicieli. Albo też chodzi ...