Administracja dóbr i usług publicznych

Autorzy: Marta Woźniak redakcja naukowa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-781-3
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Marta Woźniak redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
208


Monografia jest próbą scharakteryzowania węzłowych zagadnień prawa administracyjnego, dla których wspólną płaszczyznę rozważań stanowi dobro publiczne. W miarę rozwoju prawa administracyjnego pojęcie dóbr publicznych ulega ciągłej redefinicji a ich katalog – stopniowemu rozszerzaniu.

Spis treści

Spis treści: Wykaz skrótów

Przedmowa

Preface  Rozdział 1. Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym Marta Woźniak

1.1. Próba uporządkowania terminologicznego 1.2. Planowanie przestrzenne jako zadanie administracji publicznej 1.3. Dominująca pozycja gminy 1.4. Istota i charakter prawny aktów planistycznych gminy 1.5. Subsydiarna rola powiatu 1.6. Planowanie regionalne w województwie 1.7. Realizacja inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym – główne problemy 1.8. Planowanie na szczeblu krajowym Podsumowanie  Rozdział 2. Środowisko i jego ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Marta Woźniak 2.1. Środowisko jako dobro wspólne. Interes publiczny a interes indywidualny na tle korzystania ze środowiska 2.2. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym jako zadanie administracji publicznej 2.3. Ochrona środowiska jako płaszczyzna ograniczeń w planowaniu przestrzennym 2.4. Zarys koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie  Rozdział 3. Interes publiczny w gospodarce nieruchomościami samorządowymi Mateusz Pszczyński

3.1. Wokół pojęcia interesu publicznego 3.2. Mienie jednostek samorządu terytorialnego 3.3. Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi – analiza pojęcia 3.4. Dylematy gmin – próba podsumowania  Rozdział 4. Bezpieczeństwo socjalne jako kategoria dobra publicznego – na przykładzie pomocy społecznej Iwona Sierpowska

4.1. Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne 4.2. Świadczenia społeczne a świadczenia z pomocy społecznej 4.3. Korzystanie z pomocy społecznej Podsumowanie Rozdział 5. Zdrowie obywateli jako dobro publiczne Piotr Horosz

5.1. Zdrowie obywateli jako dobro publiczne a konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia 5.2. Obowiązki władzy publicznej wynikające z prawa do ochrony zdrowia 5.3. Zagrożenia zdrowia jako dobra publicznego związane z komercjalizacją służby zdrowia Podsumowanie  Rozdział 6. Oświata w sferze usług publicznych Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała

6.1. Uwagi wprowadzające 6.2. Pojęcie oświaty 6.3. Struktura i cele systemu oświaty 6.4. Oświata jako organizacja 6.5. Administracja oświatowa. Organy administracyjne wewnętrzne 6.6. Organy administracyjne zewnętrzne 6.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę 6.8. Prawne formy działań administracji oświatowej Podsumowanie  Rozdział 7. Administracja porządku i bezpieczeństwa – sytuacja obywatela wobec administracji wykonującej te zadania. Wybrane problemy Beata Kozicka

7.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 7.2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako dobra wspólnego 7.3. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego 7.3.1. Straż gminna (miejska) 7.4. Administracja rządowa wobec zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa 7.5. Obywatel wobec regulacji prawnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa – wybrane problemy w aspekcie bezpieczeństwa i porządku publicznego Podsumowanie Rozdział 8. Administracja w obliczu stanów nadzwyczajnych Rafał Peksa

8.1. Wprowadzenie 8.2. Policja administracyjna 8.3. Konstytucyjna regulacja problematyki stanów nadzwyczajnych – rys historyczny 8.4. Bezpieczeństwo jako usługa administracji i dobro publiczne 8.5. Istota stanu nadzwyczajnego a stan wyższej konieczności 8.6. Stan wojenny i stan wojny 8.7. Stan wyjątkowy 8.8. Stan klęski żywiołowej 8.9. Organizacja administracji w stanach nadzwyczajnych 8.10. System zarządzania kryzysowego – zarys problematykiPodsumowanie  Rozdział 9. Wybrane aspekty odpowiedzialności administracji publicznej Monika Haczkowska

9.1. Uwagi wprowadzające 9.2. Odpowiedzialność administracji publicznej a konstytucyjnepodmiotowe prawo do wynagrodzenia szkody. Rodzaje odpowiedzialności prawnej w administracji 9.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za niezgodnez prawem działania administracji publicznej 9.4. Stwierdzenie naruszenia prawa przez organy władzy publicznej we „właściwym postępowaniu” 9.5. Majątkowa odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa Podsumowanie
Opis wydania
Autor redakcja naukowa Marta Woźniak
Stron 208
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu