Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Autorzy: Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-282-5
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Format:
18x25 cm
Stron:
248


Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek, określonych w ustawie, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie zwięzłych tez.

Spis treści

Spis treści:


Wykaz skrótów


Słowo wstępne


Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r. ze zm.)


Rozdział 1. Przepisy ogólne


Art. 1. [Zakres regulacji]
Art. 2. [Zastosowanie ustawy]
Art. 3. [Definicje ważniejszych określeń ustawowych]


Rozdział 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów


Art. 4. [Określenie bezpiecznego produktu]
Art. 5. [Ocena poziomu bezpieczeństwa produktu]
Art. 6. [Warunki uznania produktu za bezpieczny]
Art. 7. [Kompetencje organu nadzoru]
Art. 8. [Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa]
Art. 9. [Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa lub znakowania określonych produktów]


Rozdział 3. Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów


Art. 10. [Obowiązki producentów]
Art. 11. [Obowiązki dystrybutorów]
Art. 12. [Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa produktów]


Rozdział 4. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów


Art. 13. [Organ nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów]
Art. 14. [Zakres nadzoru]
Art. 15. [Uprawnienia konsumentów]
Art. 16. [Obowiązki organu nadzoru]
Art. 17. [Organ kontroli produktów]
Art. 18. [Kompetencje kontrolne Inspekcji Handlowej dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów]
Art. 19. [Kompetencje wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w zakresie oznakowania produktów]
Art. 20. [Wszczęcie przez organ nadzoru postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu]
Art. 20a. [Kompetencje organu nadzoru w toku postępowania]
Art. 21. [Strony oraz czas trwania postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu]
Art. 22. [Zakres postanowienia organu nadzoru]
Art. 22a. [Dokument jako dowód postępowania]
Art. 23. [Zasadność decyzji zakazującej obrót produktem, który nie jest bezpieczny]
Art. 24. [Rodzaje decyzji organu nadzoru w razie stwierdzenia, iż produkt nie jest bezpieczny]
Art. 24a. [Obowiązki organu nadzoru w zakresie informacji]
Art. 25. [Podstawa wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych]
Art. 25a. [Opłaty związane z badaniami i opiniami biegłych w postępowaniu o ogólnym bezpieczeństwie produktu]
Art. 26. [Zastosowanie przepisów k.p.a.]
Art. 27. [Zasadność wykorzystania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa]
Art. 28. [Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów]
Art. 29. [Zakres informowania przez organ nadzoru Komisji Europejskiej]
Art. 30. [Rejestr produktów niebezpiecznych]
Art. 31. [Krajowy system informacji o produktach niebezpiecznych]
Art. 32. [Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich]
Art. 33. [Tryb postępowania organów celnych podczas kontroli celnej produktów objętych dopuszczeniem do obrotu]


Rozdział 4a. Kary pieniężne


Art. 33a. [Rodzaje i zasady nakładania kar pieniężnych]


Rozdział 5. (uchylony)


Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe


Art. 38. [Zmiany w ustawie o Inspekcji Handlowej]
Art. 39. [Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodności]
Art. 40. [Zastosowanie dotychczasowych przepisów]
Art. 41. [Aktualność dotychczasowych rejestrów produktów]
Art. 42. [Zasadność zatrzymania produktu przez organ celny]
Art. 43. [Czas obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych]
Art. 44. [Data obowiązywania przepisów]
Art. 45. [Utrata mocy ustawy]
Art. 46. [Data wejścia w życie ustawy]


Wykaz aktów wykonawczych


Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu europejskiego i rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów


Bibliografia
Opis wydania
Autor Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Stron 248
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu