Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce

Autorzy: Ewa Ziemba (red.)
Rodzaj
Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
Wydawca: CeDeWu
Symbol:9788375567557
ISBN:978-83-7556-755-7
Data dodania:2015-11-18
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
Rok wydania: 2015
Stron: 264


W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytania:
- Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?
- Jaki jest poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?
- Jak mierzyć poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?

Zaproponowane katalogi krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT przez interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zidentyfikowane czynniki krytyczne, rozpoznany poziom wykorzystania ICT oraz propozycja wskaźników do pomiaru poziomu wykorzystania ICT mogą być w różnoraki sposób spożytkowane przez środowiska akademickie i praktyków gospodarczych. Badacze mogą doskonalić zaproponowane katalogi i metodologię ich opracowania oraz wykorzystać je do badania krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT, także w innych krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast praktycy biznesowi, administracja publiczna i władze publiczne mogą wykorzystać wyniki badań w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących dostępu do ICT, kompetencji ICT oraz rzeczywistego używania ICT w Polsce. Ponadto metodologia i wyniki badań nad poziomem wykorzystania ICT oraz zaproponowany zestaw wskaźników do pomiaru tego poziomu mogą stanowić pole do dalszych eksploracji naukowych i praktycznych implementacji.

Autorami książki są pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce informatyki ekonomicznej i zarządzania.


Tematyka podjęta w tej monografii jest ważna i aktualna zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. (...) uzyskane wyniki badań i sprecyzowane na tej podstawie rekomendacje można potraktować jako drogowskaz zarówno dla badaczy, jak i dla decydentów zainteresowanych wykorzystaniem ICT w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej.
Z recenzji dr hab. Heleny Dudycz, prof. UE we Wrocławiu
Słowo wstępne - Ewa Ziemba 7

Rozdział 1
Prolegomena do badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce - Ewa Ziemba 9
1.1. ICT ogniwem społeczeństwa informacyjnego 9
1.2. Zakres problematyki ICT analizowany w opracowaniu 14
1.3. Cele i układ opracowania oraz wykorzystane podejście badawcze 16

Rozdział 2
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych - Ewa Ziemba, Monika Eisenbardt, Maria Jadamus-Hacura....... 21
2.1. Metodologia badań 21
2.2. Charakterystyka badanej próby 23
2.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w gospodarstwach Domowych 25
2.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 25
2.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 29
2.4. Poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych 36
2.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 36
2.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 39
2.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 54
2.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 61
2.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych 66

Rozdział 3
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach - Ewa Ziemba 73
3.1. Metodologia badań 73
3.2. Charakterystyka badanej próby 75
3.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 78
3.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 78
3.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 82
3.4. Poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 89
3.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 89
3.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 97
3.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 114
3.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 122
3.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 136

Rozdział 4
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej - Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours 147
4.1. Metodologia badań 147
4.2. Charakterystyka badanej próby 150
4.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w administracji publicznej 152
4.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 152
4.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 157
4.4. Poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej 164
4.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 164
4.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 173
4.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 190
4.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 201
4.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w administracji publicznej 215

Rozdział 5
Implikajce z badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce - Ewa Ziemba 227
5.1. Rola ICT w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 227
5.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w Polsce 228
5.3. Poziom wykorzystania ICT w Polsce 230
5.4. Wskaźniki pomiaru poziomu wykorzystania ICT w Polsce 233
5.5. Kierunki prac nad wzrostem i rozwojem wykorzystania ICT w Polsce 243

Słowo końcowe 247
Literatura 249
Spis tabel 253
Spis rysunków 255
O Autorach 263
Ewa Ziemba - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Samodzielnego Zakładu Informatyki Gospodarczej. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz wykorzystaniu systemów i technologii informatycznych w organizacjach biznesowych i publicznych. Autorka ponad 170 publikacji, w tym monografii, np. „Towards a sustainable information society - People, business and public administration perspectives", „Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki", „Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych", „Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy", „Strategie i modele gospodarki elektronicznej". Koordynatorka i wykonawca wielu projektów badawczych i komercyjnych, krajowych i międzynarodowych, np. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski". W latach 1992-2006 menedżer projektów informatycznych w firmie informatycznej. Brała udział w projektach realizowanych m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestniczyła w pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Redaktor naczelny czasopisma „The Online Journal of Applied Knowledge Management" oraz redaktor w kilku czasopismach zagranicznych i polskich. Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Fellow & Distinguished Scholar Award, kilkanaście Nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego oraz kilka nagród „Best Paper" na konferencjach międzynarodowych.

Danuta Descours - absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, specjalność Matematyczne metody w informatyce i zarządzaniu. Doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autorka publikacji na temat informatyzacji administracji publicznej. Od początku swojej pracy zawodowej związana z wdrażaniem systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Pracownik Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego jednostki, której zadaniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych w województwie śląskim.

Monika Eisenbardt - asystentka w Samodzielnym Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autorka publikacji na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i wiedzy konsumentów w działalności przedsiębiorstw oraz e‑learningu. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą 'Best Paper' na międzynarodowych konferencjach. Ponadto trener szkoleń informatycznych z zakresu oprogramowania użytkowego.

Maria Jadamus-Hacura - magister matematyki, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół problematyki związanej ze statystyką, ekonometrią, z prognozowaniem zjawisk ekonomicznych i z badaniami marketingowymi. Aktualnie w swoim dorobku naukowym ma około 60 publikacji, na które składają się artykuły naukowe, monografie i podręczniki.

Tomasz Papaj - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzanie publicznego, zarządzania jakością, e‑administracji. Swoje doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał m.in. jako wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998-2002), radny Rady Miasta Mysłowice (1998-2006), pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2007-2010), konsultant ds. Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016 (2013). Konsultant w projektach dotyczących doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej. Autor książki „Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej" (2008), współredaktor pracy „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną" (2009) oraz pracy „Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia" (2013); współautor pracy „Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej" (2011).

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu