Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej

Autorzy: Stanisław Andrzej Bąk
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7251-705-0
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Stanisław Andrzej Bąk
Format:
18x25 cm
Stron:
200


Udostępniane Czytelnikom opracowanie jest pierwszą w Polsce analizą koncepcji i działań zarówno Wspólnoty Europejskiej, jak i Unii Europejskiej na rzecz nie tylko turystyki kulturo­wej oraz turyzmu, ale także kultury i kulturoznawstwa na terytoriach Państw Stron obydwu Organizacji.        

Spis treści

Spis treści:

Wstęp


Rozdział 1. Charakter prawnomiędzynarodowy Wspólnoty Europejskiej i Unii  Europejskiej


1.1. Charakter prawny Wspólnoty Europejskiej
1.2. Charakter prawny Unii Europejskiej
1.3. Unia Europejska a inne kategorie międzynarodowych organizacji politycznych
1.4. Rozwój struktury europejskiej w sektorach kultury i turystyki kulturowej
1.5. Akty prawne stanowione w strukturze europejskiej
   1.5.1. Akty prawnie wiążące Wspólnoty Europejskiej
   1.5.2. Akty prawne Wspólnoty Europejskiej z mocą niewiążącą
   1.5.3. Akty prawne Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy
1.6. Jakość redagowania aktów prawnych Unii Europejskiej i jej wpływ na język ustawodawstw wewnętrznych Państw-Członków
1.7. Zasady działania Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarczej i społecznej
   1.7.1. Zasada współpracy wzmożonej
      1.7.1.1. Klauzula ogólna współpracy wzmożonej - Tytuł VII Traktatu o UE
         1.7.1.1.1. Warunki uczestnictwa Państw we współpracy wzmożonej
         1.7.1.1.2. Przesłanki merytoryczne współpracy wzmożonej
      1.7.1.2. Klauzule specjalne współpracy wzmożonej
         1.7.1.2.1. Artykuły 11 i 11A Traktatu o WE
         1.7.1.2.2. Artykuły 40, 40A i 40B Traktatu o UE
   1.7.2. Zasada pomocniczości
   1.7.3. Zasada proporcjonalności
      1.7.3.1. Ocena aktów prawnych Wspólnoty
      1.7.3.2. Ocena aktów prawa krajowego Państw-Członków Wspólnoty
   1.7.4. Zasada jawności
      1.7.4.1. Rozwiązania prawne problemu jawności wprowadzone przed podpisaniem Traktatu Amsterdamskiego
         1.7.4.1.1. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
         1.7.4.1.2. Jawność procesu decyzyjnego w Radzie
      1.7.4.2. Zasada jawności w Traktacie Amsterdamskim
         1.7.4.2.1. Zasada otwarcia (art. 1 Traktatu o UE)
         1.7.4.2.2. Prawo dostępu do dokumentów (art. 255 Traktatu o WE)
         1.7.4.2.3. Wprowadzanie w życie przez Radę UE prawa dostępu oraz zasady jawności


Rozdział 2. Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz kultury i kulturoznawstwa


2.1. Definicje pojęć cywilizacja, kultura i kulturoznawstwo stosowanych w instytucjach WE i UE
2.2. Historia rozwoju sektora kultury i kulturoznawstwa w traktatach Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej
2.3. Sektor kultury w budżecie Unii Europejskiej
   2.3.1. Procedura ustanawiania budżetu
   2.3.2. Finansowanie wieloletniej działalności Unii Europejskiej
2.4. Programy działania Wspólnoty Europejskiej w sferze kultury
   2.4.1. Programy kulturowe Wspólnoty Europejskiej sensu stricto
      2.4.1.1. Działania nowatorskie, wyjątkowe i/lub eksperymentalne
      2.4.1.2. Działania zintegrowane w ramach wieloletnich porozumień o współpracy kulturowej
      2.4.1.3. Specjalne wydarzenia kulturowe na skalę wspólnotową bądź ponadwspólnotową
      2.4.1.4. Wspieranie organizacji kulturowych w Europie
   2.4.2. Aspekty finansowe Programu KULTURA 2000
2.5. Kultura a media audiowizualne
   2.5.1. Aspekty historyczne zaangażowania Wspólnoty Europejskiej w sektor mediów audiowizualnych
   2.5.2. Instrumenty polityki Wspólnoty w sektorze mediów audiowizualnych
      2.5.2.1. Dyrektywa Rady «Telewizja bez granic»
      2.5.2.2. Programy MEDIA
2.6. Kultura a inne sektory działania Wspólnoty Europejskiej
2.7. Główne wskaźniki sektora kultury Unii Europejskiej


Rozdział 3. Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz turystyki kulturowej i turyzmu


3.1. Definicje pojęć z dziedziny turystyki opracowane przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe
3.2. Rozwijanie ram prawnych dla działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz sektora turystyki
   3.2.1. Wspólnotowe przedsięwzięcia bezpośrednie na rzecz turystyki
   3.2.2. Wspólnotowe działania związane pośrednio z turystyką
      3.2.2.1. Ochrona spuścizny przyrodniczej i kulturowej w latach 1990-1999
      3.2.2.2. Kierunki trwale odnawialnego rozwoju turystyki kulturowej po 2000 r.
         3.2.2.2.1. Wkład Wspólnoty Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w rozwój turystyki w skali świata
         3.2.2.2.2. Wspieranie turystyki wewnątrzeuropejskiej przez Wspólnotę Europejską i inne organizacje międzynarodowe
3.3. Główne wskaźniki kulturowej turystyki wewnątrzeuropejskiej


Wnioski


Załączniki
I. Akty prawne ustawodawstwa wspólnotowego dotyczące kultury i kulturoznawstwa w latach 1992-2004
II. Akty prawne ustawodawstwa wspólnotowego dotyczące turystyki i turyzmu w latach 1957-2003


Bibliografia dzieł cytowanych
Opis wydania
Autor Stanisław Andrzej Bąk
Stron 200
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu