Dzieje ludzkiego gospodarowania

Autorzy: Mariusz Jastrząb
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-359-4
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Mariusz Jastrząb
Format:
18x25 cm
Stron:
195


Książka stanowi systematyczny wykład dziejów gospodarczych od paleolitu do współczesności, z położeniem nacisku na te procesy ekonomiczne, które ukształtowały współczesną Europę oraz pozwoliły jej uzyskać przewagę nad innymi regionami świata.

Spis treści

Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej
Spis treści:

Wprowadzenie


ROZDZIAŁ 1. Zanim zaczęła się historia

1.1. Zanim na Ziemi pojawił się człowiek
1.2. Pierwsze społeczności ludzkie
1.3. Górny paleolit: pierwsza rewolucja w dziejach ludzkości?
1.4. Rewolucja neolityczna
1.5. Nim zaczęła się historia Europy Środkowej


ROZDZIAŁ 2. Gospodarka świata starożytnego


2.1. Starożytne cywilizacje fluwialne
2.2. Starożytna Grecja: cywilizacja Morza Śródziemnego
2.3. Płacidła i pieniądz monetarny: świat śródziemnomorski na tle innych regionów
2.4. Imperium Rzymskie: ekspansja gospodarcza świata śródziemnomorskiego
2.5. Wpływ Imperium Rzymskiego na gospodarkę obszarów położonych poza jego granicami
2.6. Gospodarka antyczna: prymitywna czy nowoczesna?


ROZDZIAŁ 3. Gospodarka niewolnicza


3.1. Gospodarka niewolnicza w starożytności
3.2. Niewolnicy w gospodarce średniowiecznej
3.3. Niewolnictwo epoki nowożytnej
3.4. Następstwa gospodarowania opartego na niewolnictwie dla regionów plantatorskich
3.5. Skutki wywozu niewolników z Afryki
3.6. Beneficjenci gospodarki niewolniczej
3.7. Niewolnicy i ich właściciele
3.8. Niewolnictwo: czy tylko historia?


ROZDZIAŁ 4. Gospodarka Europy wczesnośredniowiecznej (V–X wiek)


4.1. Ruralizacja i renaturalizacja gospodarki Europy Zachodniej we wczesnym średniowieczu
4.2. System feudalny
4.3. Gospodarka Cesarstwa Bizantyńskiego
4.4. Gospodarka świata arabskiego
4.5. Europa Środkowo-Wschodnia we wczesnym średniowieczu


ROZDZIAŁ 5. Gospodarka europejska od XI do połowy XIV wieku. Powrót pieniądza i odrodzenie miast


5.1. Odrodzenie życia miejskiego w Europie Zachodniej
5.2. Powrót gospodarki towarowo-pieniężnej
5.3. Osadnictwo na prawie niemieckim w Europie Środkowo-Wschodniej na tle ruchów migracyjnych w Europie w późniejszym średniowieczu


ROZDZIAŁ 6. Rola Kościoła w gospodarce średniowiecznej


6.1. Społeczno-ekonomiczne funkcje instytucji kościelnych w średniowieczu
6.2. Ewolucja głoszonych przez Kościół zasad etyki gospodarczej i ich stosowanie w praktyce
6.3. Ponadczasowość problemu lichwy


ROZDZIAŁ 7. Początki gospodarczej dominacji Europy w świecie. Gospodarka Europy Zachodniej w XV–XVI wieku


7.1. Czynniki umożliwiające Europie uzyskanie przewagi gospodarczej nad innymi regionami świata
7.2. Wzrost aktywności gospodarczej szlachty jako reakcja na kryzys XIV wieku
7.3. Ekspansja zamorska jako droga przezwyciężenia kryzysu
7.4. Konsekwencje odkryć geografi cznych dla gospodarki europejskiej
7.5. Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej


ROZDZIAŁ 8. Centrum i peryferie gospodarki europejskiej w XVI–XVIII wieku


8.1. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej po odkryciach geograficznych
8.2. Regres gospodarczy na Półwyspie Iberyjskim
8.3. Rozwój gospodarki folwarcznej w Europie Środkowo-Wschodniej
8.4. Inne obszary peryferyjne gospodarki europejskiej: Skandynawia i Półwysep Apeniński
8.5. Spowolnienie gospodarcze w Europie i doktryna merkantylizmu
8.6. Potop szwedzki i kryzys gospodarki polskiej


ROZDZIAŁ 9. Czasy rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich: polityka gospodarcza jako narzędzie inżynierii społecznej, wzrost sił antyrynkowych i gospodarka wojenna


9.1. Odbudowa gospodarki polskiej w drugiej połowie XVIII wieku
9.2. Problemy gospodarcze rewolucyjnej Francji
9.3. Gospodarka europejska okresu wojen napoleońskich


ROZDZIAŁ 10. Początki rewolucji przemysłowej


10.1. Definicja rewolucji przemysłowej i ramy czasowe zjawiska
10.2. Brytyjskie przodownictwo w rozwoju przemysłu i jego utrata
10.3. Następstwa rozwoju przemysłu
10.4. Kolonializm
10.5. Rozrywka i zakupy w epoce przemysłowej
10.6. Uprzemysłowienie a rynek finansowy


ROZDZIAŁ 11. Wielość dróg rozwoju przemysłowego w XIX i na początku XX wieku


11.1. Nowe potęgi przemysłowe świata drugiej połowy XIX i pierwszych lat XX wieku: rola polityki rządowej
11.2. Wschód i południe Europy: niepełna i opóźniona industrializacja


ROZDZIAŁ 12. Gospodarka światowa podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym


12.1. Przyczyny I wojny światowej i gospodarka wojenna (1914–1918)
12.2. Problemy powojennej stabilizacji gospodarczej (1918–1924) i okres dobrej koniunktury (1925–1929)
12.3. Następstwa I wojny światowej dla gospodarki polskiej i problemy gospodarcze pierwszych lat powojennych
12.4. Wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych
12.5. Rządowa polityka antykryzysowa: Nowy Ład prezydenta Roosevelta
12.6. Polityka antykryzysowa w Polsce: budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego


ROZDZIAŁ 13. Dążenie do ograniczenia związków z gospodarką światową i nacjonalizm gospodarczy jako reakcje na wielki kryzys lat trzydziestych


13.1. Nacjonalizm gospodarczy: określenie problemu
13.2. Przykład gospodarki zorientowanej do wewnątrz: Turcja
13.3. Przykład gospodarki zorientowanej do wewnątrz: Hiszpania
13.4. Nacjonalizm gospodarczy: źródła, przejawy, następstwa


ROZDZIAŁ 14. Gospodarka państw totalitarnych


14.1. Ewolucja polityki gospodarczej faszystowskich Włoch
14.2. Armaty zamiast masła? Polityka gospodarcza hitlerowskich Niemiec w czasie pokoju i w czasie wojny
14.3. Gospodarka rosyjska pod rządami komunistów


ROZDZIAŁ 15. Przemiany gospodarki światowej w XX wieku: integracja gospodarcza Zachodu i prymat ideologii
nad ekonomią na Wschodzie


15.1. Gospodarka Europy Zachodniej po II wojnie światowej
15.2. Gospodarka radziecka po II wojnie światowej
15.3. Gospodarka polska po II wojnie światowej


Zakończenie


Literatura
Opis wydania
Autor Mariusz Jastrząb
Stron 195
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu