Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Autorzy: Marta Juchnowicz redakcja naukowa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7251-813-2
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Marta Juchnowicz redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
320


Profesjonalny zespół autorów przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki, za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem. (…) Praca ta świadczy o tym, że jej autorzy mają głęboką wiedzę i potraą zastosować nowatorską, prognostycz­ną koncepcję opracowania z zakresu human relations na miarę zarządzania w XXI wieku. (…)         

Spis treści

Spis treści:
 
Wprowadzenie    
 
Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy       


1. Od zasobów do kapitału        
   1.1. Zmiana podejścia do zasobów ludzkich – kapitał ludzki dźwignią zysku w gospodarce opartej na wiedzy         
   1.2. Rozwój teorii kapitału ludzkiego      
   1.3. Istota kapitału ludzkiego z perspektywy organizacji. 
Zagadnienia do dyskusji
Literatura     
    
2. Pracownik wiedzy     
   2.1. Cechy organizacji wiedzy determinantą pożądanego profilu pracownika        
   2.2. Profil kompetencyjny pracownika wiedzy     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


3. Pomiar wartości kapitału ludzkiego     
   3.1. Pomiar wartości kapitału ludzkiego – ogólna charakterystyka
      3.1.1. Pomiar kapitału ludzkiego w ujęciu makro- i mikroekonomicznym  
      3.1.2. Pomiar wartości kapitału ludzkiego jako element pomiaru kapitału intelektualnego  
   3.2. Wartość kapitału ludzkiego jako składnika aktywów organizacji        
      3.2.1. Rachunkowość zasobów ludzkich – charakterystyka koncepcji       
      3.2.2. Metody oparte na analizie kosztów           
      3.2.3. Metody oparte na analizie przychodów      
      3.2.4. Krytyka rachunkowości zasobów ludzkich i perspektywy rozwoju   
   3.3. Mierniki zintegrowane w pomiarze wartości kapitału ludzkiego          
      3.3.1. Wartość kapitału ludzkiego a praktyki zarządzania zasobami ludzkimi        
      3.3.2. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki     
   3.4. Problemy i wyzwania pomiaru wartości kapitału ludzkiego    
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki  


1. Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim     
   1.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w turbulentnym otoczeniu    
   1.2. Aspekty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim           
Zagadnienia do dyskusji


2. Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy  
   2.1. Elastyczność jako zdolność i cecha  
   2.2. Elastyczność jako cecha procesów poznawczych      
   2.3. Elastyczność jako cecha procesów emocjonalno-motywacyjnych       
   2.4. Elastyczność jako cecha funkcjonowania społecznego          
   2.5. Elastyczność jako pożądana kompetencja pracownika organizacji wiedzy      
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


3. Mierniki elastyczności kapitału ludzkiego oraz elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Metoda oceny
   3.1. Elastyczność, a bezpieczeństwo organizacji – podstawowe mierniki elastyczności i bezpieczeństwa     
   3.2. Elastyczność kapitału ludzkiego, a różnorodność wyzwań      
   3.3. Źródła elastyczności kapitału ludzkiego organizacji   
   3.4. Projekt modelu planowania i oceny elastyczności systemu zarządzania kapitałem ludzkim organizacji
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 3. Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim    


1. Etapy rozwoju organizacji a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji wiedzy 
   1.1. Cykl życia organizacji        
   1.2. Elastyczność organizacjii zarządzania kapitałem ludzkim w fazie zaistnienia   
   1.3. Wyzwania fazy wzrostu      
   1.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w fazie dojrzałości   
   1.5. Działania w sferze zarządzania kapitałem ludzkim w fazie spadku     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


2. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy    
   2.1. Strategia a elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim       
   2.2. Podstawowy cel strategii ZKL – budowa kluczowych kompetencji organizacji  
   2.3. Strategia ZKL – zarządzanie i przywództwo  
   2.4. Budowa strategii zarządzania kapitałem ludzkim      
      2.4.1. Strategia ogólna organizacji a strategia zarządzania kapitałem ludzkim      
      2.4.2. Misja, wizja, wartości       
      2.4.3. Analizy   
      2.4.4. Cele strategiczne i cele w obszarze ZKL    
      2.4.5. Realizacja i ocena strategii zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


3. Wpływ kultury na zarządzanie kapitałem ludzkim        
   3.1. Charakterystyka kultury kapitału ludzkiego 
   3.2. Kreowanie kultury organizacji         
Zagadnienia do dyskusji
 
Rozdział 4. Elastyczne pozyskiwanie kapitału ludzkiego   


1. Budowa systemu kompetencyjnego   
   1.1. Pojęcie kompetencji i wykorzystanie systemu kompetencyjnego       
   1.2. Zasady budowy systemów kompetencyjnych           
   1.3. Identyfikacja kompetencji  
   1.4. Architektura systemu kompetencyjnego      
   1.5. Macierze kompetencji         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


2. Dobór kompetencji   
   2.1. Struktura procesu doboru kompetencji        
   2.2. Proces doboru w zintegrowanym systemie zarządzania kapitałem ludzkim     
   2.3. Źródła pozyskiwania kandydatów    
   2.4. Metody selekcji kandydatów           
   2.5. Wdrożenie do zadań           
   2.6. Metody zwiększenia elastyczności organizacji w procesie doboru kompetencji
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
Inne interesujące źródła


3. Elastyczne formy wykorzystania kompetencji 
   3.1. Klasyfikacja form wykorzystania kompetencji          
   3.2. Rodzaje form świadczenia pracy     
   3.3. Elastyczna organizacja czasu pracy 
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


4. Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego        
   4.1. Kontekst społeczny programów outplacementowych 
   4.2. Charakterystyka programów outplacementowych    
      4.2.1. Istota outplacementu       
      4.2.2. Outplacement jako program poprawy elastyczności kapitału ludzkiego       
   4.3. Znaczenie programów outplacementowych dla rozwoju elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 5. Rozwój kompetencji jako kluczowy czynnik elastyczności kapitału ludzkiego      


1. Analiza potrzeb kompetencyjnych w organizacji          
   1.1. Istota analizy potrzeb kompetencyjnych w organizacji          
   1.2. Tradycyjne modele analizy potrzeb kompetencyjnych          
   1.3. Zintegrowany model analizy potrzeb kompetencyjnych        
   1.4. Potrzeby szkoleniowe oraz pozaszkoleniowe
   1.5. Podmioty – uczestnicy procesu identyfikacji potrzeb kompetencyjnych          
   1.6. Narzędzia identyfikacji potrzeb kompetencyjnych     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


2. Ocena kompetencji   
   2.1. Rola ocen pracowników w systemie zarządzania kompetencjami       
   2.2. Cele oceniania       
   2.3. Uczestnicy oceny kompetencji        
   2.4. Skala i formularze ocen      
   2.3. Proces oceny         
   2.6. Wyznaczanie celów i ocena efektywności     
   2.7. Błędy oceny          
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


3. Proces rozwoju kompetencji w organizacji wiedzy       
   3.1. Planowanie procesu rozwoju kompetencji    
   3.2. Formy rozwoju kompetencji
   3.3. Analiza efektywności programów rozwoju kompetencji         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


4. Motywowanie rozwoju kompetencji    
   4.1. Zakres działań prorozwojowych      
   4.2. Materialne sposoby motywowania rozwoju   
   4.3. Prorozwojowe oddziaływanie systemu awansów w organizacji           
   4.4. Pozamaterialne stymulowanie rozwoju kompetencji  
   4.5. Zarządzanie talentami w organizacji wiedzy 
   4.6. Przebieg procesu zarządzania talentami
Zagadnienia do dyskusji


5. Konsekwencje braku rozwoju kompetencji społecznych           
   5.1. Konsekwencje generowania wyścigu szczurów
   5.2. Mobbing jako efekt braku kompetencji komunikacyjnych      
   5.3. Pracoholizm – wypalenie zawodowe – karoshi konsekwencją stawianych wymagań    
   5.4. Warunki rozwoju kompetencji społecznych  
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 6. Wynagradzanie kompetencji w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim    


1. Elastyczne systemy wynagrodzeń      
   1.1. Warunki determinujące założenia systemów wynagrodzeń    
   1.2. Sposoby zwiększenia elastyczności systemów wynagrodzeń 
Zagadnienia do dyskusji


2. Wynagradzanie kompetencji  
   2.1. Rola kompetencji w systemie wynagrodzeń
   2.2. Wykorzystanie kompetencji do budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych 
      2.2.1. Wartościowanie kompetencji        
      2.2.2. Budowa siatki płac na podstawie kompetencji       
      2.2.3. Zmiana poziomu wynagrodzenia zasadniczego na podstawie kompetencji   
   2.3. Premiowanie a zarządzanie kompetencjami 
   2.4. Wynagradzanie kompetencji za pomocą świadczeń  
      2.4.1. Zasady różnicowania pakietów świadczeń w organizacji     
      2.4.2. Wykorzystanie systemów kafeteryjnych do wynagradzania kompetencji     
   2.5. System wynagradzania na poszczególnych etapach rozwoju firmy    
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


3. Elastyczne wynagradzanie kadry kierowniczej
   3.1. Cele systemu wynagradzania         
   3.2. Konstrukcja systemu wynagrodzeń 
   3.3. Warunki skuteczności         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         


4. Negocjacje warunków pracy i płacy – dwie strategie pracodawcy         
   4.1. Negocjacje sposobem uelastycznienia stosunków pracy        
   4.2. Funkcja motywacyjna negocjacji warunków pracy    
   4.3. Problemy negocjacyjne z pracownikami kluczowymi 
      4.3.1. Strategia pakietowa w negocjacjach z pracownikiem kluczowym    
   4.4. Szacowanie efektów pracy pracownika kluczowego
   4.5. Priorytet negocjacji win-win w negocjacjach z pracownikiem szeregowym     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
       
Opis wydania
Autor pod redakcją naukową Marty Juchnowicz
Stron 320
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu