Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym

Autorzy: Anna Rogacka-Łukasik
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-509-3
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Anna Rogacka-Łukasik
Format:
18x25 cm
Stron:
196


Publikacja poświęcona została zagadnieniom związanym z umową factoringu zarówno w obrocie krajowym, jak również międzynarodowym. Dla dokładnego zbadania zagadnienia factoringu omówiono korzenie factoringu, podmioty w nim uczestniczące oraz jego zakres przedmiotowy.

Spis treści

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa


Rozdział 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE


1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Ewolucja factoringu
1.3. Factoring a umowa factoringu
1.4. Podsumowanie


Rozdział 2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI FACTORINGU


2.1. Uwagi wprowadzające w tematykę „trójstronnego” stosunku prawnego
2.2. Factorant
2.3. Factor
2.4. Nabywca towarów lub usług
2.5. Podsumowanie


Rozdział 3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMOWY FACTORINGU


3.1. Uwagi wprowadzające. Przelew wierzytelności w prawie rzymskim
   3.1.1. Proces kształtowania się instytucji przelewu wierzytelności w innych systemach prawnych
   3.1.2. Pojęcie wierzytelności w polskim prawie cywilnym
   3.1.3. Przelew wierzytelności w prawie współczesnym – pojęcie. Skutki przelewu wierzytelności wobec wierzyciela oraz wobec nabywcy towarów lub usług
   3.1.4. Funkcje i znaczenie gospodarcze przelewu wierzytelności
   3.1.5. Szczególne przypadki przelewu
   3.1.6. Przelew wierzytelności jako element umowy factoringu
   3.1.7. Odgraniczenie factoringu od innych przypadków przejścia wierzytelności
      3.1.7.1. Factoring a subrogacja
      3.1.7.2. Factoring a cesja globalna
3.2. Czynności o charakterze usługowym
3.3. Podsumowanie


Rozdział 4. ZAWARCIE UMOWY FACTORINGU, TREŚĆ I FORMA UMOWY ORAZ KLAUZULE FACTORINGOWE


4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Czynności przygotowawcze
4.3. Treść umowy factoringu
   4.3.1. Część podstawowa umowy factoringu
   4.3.2. Postanowienia szczegółowe
      4.3.2.1. Uprawnienia i obowiązki factora
      4.3.2.2. Uprawnienia i obowiązki factoranta
4.4. Forma umowy factoringu
4.5. Uprawnienia nabywcy towarów lub usług
4.6. Ogólne klauzule w umowie factoringu
   4.6.1. Uwagi wprowadzające
   4.6.2. Klauzula del credere
   4.6.3. Klauzula wyłączności
   4.6.4. Klauzula eksportowa
   4.6.5. Klauzula arbitrażowa
4.7. Podsumowanie


Rozdział 5. MODELE FACTORINGU


5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Factoring właściwy. Szczególne postacie factoringu właściwego
   5.2.1. Factoring otwarty (jawny, open-factoring, disclosed factoring)
   5.2.2. Factoring półotwarty (nienotyfi kowany, halb-offenes factoring)
   5.2.3. Factoring tajny (confi dential-factoring, undisclosed-factoring, Stilles-verdecktes-Factoring)
   5.2.4. Factoring powierniczy
   5.2.5. Meta-factoring
   5.2.6. Factoring zmodyfikowany
   5.2.7. Factoring krajowy i międzynarodowy
   5.2.8. Factoring przyśpieszony
   5.2.9. Factoring zaliczkowy
   5.2.10. Factoring wymagalnościowy
   5.2.11. Refactoring
5.3. Factoring niewłaściwy. Szczególne postacie factoringu niewłaściwego
5.4. Factoring mieszany
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STOSUNKU FACTORINGU


6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Odpowiedzialność factoranta wobec factora
6.3. Odpowiedzialność factora wobec factoranta
6.4. Odpowiedzialność nabywcy towarów lub usług
6.5. Podsumowanie


Rozdział 7. PRÓBA OKREŚLENIA CHARAKTERU PRAWNEGO UMOWY FACTORINGU


7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Factoring a przelew (cesja) wierzytelności
7.3. Factoring a sprzedaż
7.4. Factoring jako pożyczka
7.5. Factoring jako umowa o świadczenie usług
7.6. Factoring a kredyt bankowy
7.7. Factoring jako wiązka umów
7.8. Typologia umów
7.9. Podsumowanie


Rozdział 8. FACTORING A FORFAITING


8.1. Uwagi wprowadzające
8.2. Factoring i forfaiting – podobieństwa i różnice
8.3. Podsumowanie


Rozdział 9. ROZWIĄZANIE UMOWY FACTORINGU


9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Wygaśnięcie umowy factoringu
9.3. Wypowiedzenie umowy factoringu
9.4. Umowne prawo odstąpienia od umowy factoringu
9.5. Podsumowanie


Rozdział 10. UPADŁOŚĆ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STOSUNKU FACTORINGU


10.1. Uwagi wprowadzające
10.2. Pozycja factoranta w sytuacji upadłości factora
10.3. Pozycja factora w sytuacji upadłości factoranta
10.4. Pozycja factora oraz factoranta w sytuacji upadłości nabywcy towarów lub usług
10.5. Podsumowanie


Rozdział 11. UREGULOWANIA PRAWNE UMOWY FACTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO


11.1. Uwagi wprowadzające
11.2. Uwagi ogólne dotyczące factoringu międzynarodowego
11.3. Typy factoringu międzynarodowego
   11.3.1. Factoring pośredni
   11.3.2. Factoring bezpośredni
      11.3.2.1. Bezpośredni factoring eksportowy
      11.3.2.2. Bezpośredni factoring importowy
   11.3.3. Factoring typu back-to-back
11.4. Konwencja UNIDROIT o factoringu międzynarodowym
   11.4.1. Uwagi ogólne dotyczące konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym
   11.4.2. Zakres zastosowania konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 1–2)
   11.4.3. Możliwość wyłączenia stosowania konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 3)
   11.4.4. Wykładnia konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 4)
   11.4.5. Charakterystyka postanowień konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 5–23)
11.5. Konwencja UNCITRAL dotycząca przelewu wierzytelności w obrocie międzynarodowym
11.6. Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
11.7. Porównanie wybranych postanowień Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych i Rozporządzenia Rzym I


Zakończenie

Wykaz literatury
Opis wydania
Autor Anna Rogacka-Łukasik
Stron 196
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu