Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Autorzy: Agnieszka Maziarz
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-637-3
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Agnieszka Maziarz
Format:
18x25 cm
Stron:
328


Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego.

Spis treści

Spis treści:

Wykaz skrótów


Akty prawne


Inne


Wstęp


Rozdział 1. Pojęcie i funkcja postępowania wieczystoksięgowego


1. Pojęcie postępowania wieczystoksięgowego
2. Elementy postępowania wieczystoksięgowego
3. Pojęcie wymagań prawnych czynności postępowania
4. Cel, funkcja i znaczenie postępowania wieczystoksięgowego
5. Istota i znaczenie prawnoprocesowe formalizmu postępowania wieczystoksięgowego
6. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
7. Źródła postępowania wieczystoksięgowego
   7.1. Kodeks postępowania cywilnego i inne źródła postępowania wieczystoksięgowego
   7.2. Judykatura i literatura
 
Rozdział 2. Zastosowanie procedury wieczystoksięgowej


1. Zasięg terytorialny i temporalny przepisów postępowania wieczystoksięgowego
2. Dopuszczalność drogi sądowej oraz właściwość sądów


Rozdział 3. Zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego


1. Pojęcie i znaczenie zasad postępowania wieczystoksięgowego
2. Zasada rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych na posiedzeniu niejawnym
3. Zasada działania sądu wieczystoksięgowego na wniosek i w granicach wniosku
4. Zasada równouprawnienia uczestników postępowania
5. Zasada mocy wstecznej wpisu
6. Zasada ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego
7. Zasada formalizmu procesowego
8. Zasada pisemności
9. Zasada prawdy
10. Zasada dyspozytywności
11. Zasada ekonomiki procesowej
12. Przesłanki postępowania wieczystoksięgowego


Rozdział 4. Podmioty postępowania wieczystoksięgowego


1. Sąd
2. Referendarz sądowy
3. Inne podmioty
4. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego


Rozdział 5. Przedmiot postępowania wieczystoksięgowego


Rozdział 6. Forma czynności, czas i miejsce dokonania czynności oraz skutki niezachowania wymaganej formy


1. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
2. Pojęcie formy czynności procesowych
3. Forma czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu wieczystoksięwym
4. Forma pisemna czynności postępowania wieczystoksięgowego
5. Kwalifikowana forma pisemna (formularze)
6. Pisma procesowe wnoszone na nośniku elektronicznym
7. Wykładnia czynności procesowych
8. Miejsce i czas dokonania czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym
9. Skutki procesowe niezachowania wymaganej formy w postępowaniu wieczystoksięgowym
10. Rodzaje rygorów procesowych


Rozdział 7. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji


1. Uwagi wstępne
2. Postępowanie o założenie księgi wieczystej
3. Postępowanie o wpis do księgi wieczystej
   3.1. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego
   3.2. Odrzucenie wniosku
   3.3. Cofnięcie wniosku
4. Zakres kognicji sądu wieczysytoksięgowego
5. Skutki wniesienia wniosku, wzmianka o wniosku w księdze wieczystej
6. Kolejność rozpoznania wniosków o wpis


Rozdział 8. Dowody w postępowaniu wieczystoksięgowym


1. Uwagi wstępne
2. Dowód z dokumentu
   2.1. Akty notarialne
   2.2. Orzeczenia sądu
   2.3. Decyzje administracyjne
   2.4. Zaświadczenia
   2.5. Dokument z podpisem notarialnie poświadczonym
3. Przepis prawa jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
4. Fakty powszechnie znane


Rozdział 9. Orzeczenia


1. Uwagi wstępne
2. Wezwania i zawiadomienia w formie pisemnej
3. Orzeczenia rozstrzygające sprawę co do istoty
4. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie
5. Postanowienia wydane w toku postępowania
6. Sprostowanie orzeczeń
7. Uzupełnienie orzeczeń
8. Wykładnia wpisu
9. Prawomocność orzeczeń i moc wiążąca
10. Wykonalność i skuteczność orzeczeń w postępowaniu wieczystoksięgowym
11. Uchylenie podstawy prawnej wpisu


Rozdział 10. Rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych


1. Oznaczenie nieruchomości
2. Wpis prawa własności
3. Wpis prawa użytkowania wieczystego
4. Wpis roszczeń i praw osobistych
5. Wpis ograniczonych praw rzeczowych
   5.1. Uwagi wstępne
   5.2. Wpis użytkowania
   5.3. Wpis i wykreślenie służebności
   5.4. Hipoteka
   5.5. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu


Rozdział 11. Środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym


1. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
2. Apelacja
3. Zażalenie
4. Skarga kasacyjna


Rozdział 12. Ocena stopnia sformalizowania


1. Wyznaczniki dopuszczalnych granic formalizmu procesowego


Wnioski


Bibliografia
Opis wydania
Autor Agnieszka Maziarz
Stron 328
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu