Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych

Autorzy: Mirosław Bik, Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski, Katarzyna Ryszard
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-766-0
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Mirosław Bik, Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski, Katarzyna Ryszard
Format:
18x25 cm
Stron:
278


Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) zastąpiła wcześniejszą ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Pomimo zmienionego tytułu, ustawa ta reguluje tę samą materię organizacji gier losowych oraz zakładów wzajemnych, a także zawiera przepisy związane z opodatkowaniem tej działalności. Obecnie obowiązująca ustawa nakłada jednak na podmioty podejmujące działalność w dziedzinie gier losowych i zakładów wzajemnych szereg nowych, niejednokrotnie bardzo szczegółowych obowiązków.

Spis treści

Spis treści
 
Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
 
Art. 1. [Zakres regulacji]
Art. 2. [Gry hazardowe]
Art. 3. [Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych]
Art. 4. [Definicje]
Art. 5. [Monopol państwa w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo]
Art. 6. [Prowadzenie działalności na podstawie koncesji lub zezwolenia]
Art. 7. [Prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia lub zgłoszenia]
Art. 8. [Odpowiednie stosowanie Ordynacji podatkowej]
 
Rozdział 2. Warunki urządzania gier hazardowych
 
Art. 9. [Regulamin gier objętych monopolem]
Art. 10. [Kapitał zakładowy ośrodków gier i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych]
Art. 11. [Wymogi dotyczące akcjonariuszy (wspólników) i członków organów]
Art. 12. [Niekaralność i nienaganna opinia i akcjonariuszy (wspólników) i członków organów]
Art. 13. [Gry urządzane jednorazowo]
Art. 14. [Miejsca urządzania gier i przyjmowania zakładów wzajemnych]
Art. 15. [Ograniczenia liczby kasyn i salonów gry bingo]
Art. 15a. [Rejestracja gości ośrodków gier]
Art. 15b. [Audiowizyjny system kontroli gier]
Art. 15c. [Urządzenia techniczne w ośrodkach gier]
Art. 15d. [Wymogi techniczne dotyczące przyjmowania zakładów wzajemnych przez Internet]
Art.  15e. [Przeprowadzanie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego]
Art. 16. [Dochód z loterii fantowej i bingo fantowych]
Art. 17. [Dowody udziału w grach]
Art. 18. [Minimalne wartości wygranych w grach]
Art. 19. [Sposób wypłaty wygranych]
Art. 20. [Zaświadczenia o wygranej i ewidencja wygranych]
Art. 21. [Przedawnienie roszczeń z gier hazardowych]
Art. 22. [Obowiązki urządzającego gry hazardowe i przyjmującego zakłady wzajemne]
Art. 23. [Wymagania dotyczące automatów i urządzeń do gier]
Art. 23a. [Obowiązek rejestracji automatów i urządzeń do gier]
Art. 23b. [Badanie sprawdzające automaty i urządzenia do gier]
Art. 23c. [Obowiązki przekazywania informacji pisemnych]
Art. 23d. [Rozporządzenie dotyczące automatów i urządzeń do gier]
Art. 23e. [Organy właściwe w sprawach automatów i urządzeń do gier]
Art. 23f. [Wymogi dotyczące jednostek badających]
 
Rozdział 3. Świadectwa zawodowe
 
Art. 24. [Obowiązek posiadania świadectwa zawodowego]
Art. 25. [Uzyskanie świadectwa zawodowego]
Art. 26. [Cofnięcie świadectwa zawodowego]
 
Rozdział 4. Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych
 
Art. 27. [Zakaz wstępu dla małoletnich]
Art. 28. [Zakaz powierzania czynności dotyczących gier i wyłączenia]
Art. 29. [Ograniczenia reklamy i promocji gier]
Art. 29a. [Zakaz urządzania i uczestnictwa w grach przez Internet]
Art. 30. [Turniej gry pokera]
Art. 31. [Zakaz urządzania zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych]
 
Rozdział 5. Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia
 
Art. 32. [Koncesje i zezwolenia]
Art. 33. [Wniosek o udzielenie koncesji i zezwolenia]
Art. 34. [Dokumentowanie wiarygodności wnioskodawców]
Art. 35. [Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry]
Art. 36. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych]
 
Art. 37. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie turnieju gry pokera]
Art. 38. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe]
Art. 39. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audiotekstowej]
Art. 40. [Terminy rozpatrzenia wniosków]
Art. 41. [Zakres koncesji i zezwolenia]
Art. 42. [Koncesja na prowadzenie kasyna gry]
Art. 43. [Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych]
Art. 44. [Zezwolenie na urządzenie turnieju gry pokera]
Art. 45. [Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe]
Art. 46. [Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej, loterii audiotekstowej]
Art. 47. [Regulaminy dołączane do koncesji i zezwoleń]
Art. 48. [Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności]
Art. 49. [Okresy, na które udziela się koncesji lub zezwolenia]
Art. 50. [Wygaśnięcie koncesji, zezwolenia]
Art. 51. [Zmiana koncesji, zezwolenia]
Art. 52. [Zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier]
Art. 53. [Zgoda ministra na zmiany]
Art. 54. [Obowiązek informowania organu]
Art. 55. [Obowiązek informowania o dokonaniu innych zmian dotyczących spółki]
Art. 56. [Aktualność zaświadczeń]
Art. 57. [Poświadczanie dokumentów]
Art. 58. [Wezwanie do usunięcia uchybień]
Art. 59. [Cofnięcie koncesji lub zezwolenia]
Art. 60. [Projekt regulaminu gry lub zakładu wzajemnego albo turnieju gry pokera; zatwierdzenie i zmiana regulaminu]
Art. 61. [Regulamin gry hazardowej oraz turnieju pokera]
Art. 62. [Usuwanie naruszeń ustawy lub przepisów regulaminów gier]
Art. 63. [Zabezpieczenie finansowe; formy zabezpieczeń]
Art. 64. [Zaspokojenie roszczeń z zabezpieczenia]
Art. 65. [Zwolnienie zabezpieczenia finansowego]
Art. 66. [Gwarancje wypłaty nagród]
Art. 67. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia]
 
Rozdział 6. Opłaty
 
Art. 68. [Opłaty i pobór opłat]
Art. 69. [Wysokość opłat]
Art. 70. [Kwota bazowa]
 
Rozdział 7. Podatek od gier
 
Art. 71. [Podatnik podatku od gier]
Art. 72. [Dochód Skarbu Państwa]
Art. 73. [Podstawa opodatkowania]
Art. 74. [Stawka podatku od gier]
Art. 75. [Rozliczenie podatku od gier]
Art. 76. [Delegacja ustawowa]
Art. 77. [Właściwość organów podatkowych]
 
Rozdział 8. Sprawozdawczość
 
Art. 78. [Obowiązki sprawozdawcze]
Art. 79. [Raportowanie w celach statystycznych]
 
Rozdział 9. Dopłaty
 
Art. 80. [Dopłaty]
Art. 81. [Właściwość organów]
Art. 82. [Rozliczanie dopłat]
Art. 83. [Przekazanie dopłat]
Art. 84. [Wzór informacji o dopłatach]
Art. 85. [Ordynacja podatkowa]
Art. 86. [Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej]
Art. 87. [Fundusz Promocji Kultury]
Art. 88. [Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych]
 
Rozdział 10. Kary pieniężne
 
Art. 89. [Kara pieniężna]
Art. 90. [Zakres podmiotowy]
Art. 91. [Ordynacja podatkowa]
Bibliografia
Opis wydania
Autor Mirosław Bik, Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski, Katarzyna Ryszard
Stron 278
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu