Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości

Autorzy: Anna Żebruń
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-266-5
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Anna Żebruń
Format:
18x25 cm
Stron:
216


Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości, wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia oraz sposobów wyceny pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. INSTRUMENTY POCHODNE JAKO NARZĘDZIE OGRANICZANIA RYZYKA


1.1. Ryzyko w systemie celów działalności przedsiębiorstw
1.2. Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka
1.3. Przykłady strategii wykorzystywanych w transakcjach hedgingowych
1.3.1. Kontrakty terminowe
1.3.2. Transakcje swap
1.3.3. Opcje


Rozdział 2. IDEA RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ


2.1. Wymagania stawiane przed rachunkowością w aspekcie rzetelności informacji o transakcjach zabezpieczających
2.2. Istota zabezpieczenia w ujęciu bilansowym
2.3. Dokumentacja celu i strategii zarządzania ryzykiem
2.4. Powiązanie zabezpieczające według rachunkowości zabezpieczeń
2.5. Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia


Rozdział 3. ZASADY WYCENY POWIĄZANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO


3.1. Ogólne zasady wyceny instrumentów zabezpieczających
3.2. Pomiar wartości godziwej kontraktów terminowych
   3.2.1. Wycena kontraktów terminowych z uwzględnieniem całej ich wartości
   3.2.2. Wycena kontraktów terminowych z wyłączeniem wartości oprocentowania
3.3. Szacowanie wartości godziwej transakcji swap
3.4. Wartość wewnętrzna i czasowa opcji w pomiarze wartości godziwej
3.5. Zasady wyceny pozycji zabezpieczanych


Rozdział 4. EWIDENCJA I OPODATKOWANIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH


4.1. Wstępne ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych
4.2. Późniejsza ewidencja powiązania zabezpieczającego
   4.2.1. Ewidencja zabezpieczenia wartości godziwej
   4.2.2. Ewidencja zabezpieczenia przepływów pieniężnych
4.3. Transakcje zabezpieczające w polskim prawie podatkowym
4.4. Konsekwencje rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym
w aspekcie realizowanych strategii zabezpieczających


Rozdział 5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSAKCJACH ZABEZPIECZAJĄCYCH


5.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego a transakcje hedgingowe
5.2. Bilans jako źródło informacji o zabezpieczających instrumentach pochodnych
5.3. Wynik na transakcjach zabezpieczających w rachunku zysków i strat
5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym a zabezpieczające instrumenty pochodne
5.5. Prezentacja strategii hedgingowych w rachunku przepływów pieniężnych
5.6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego prezentujące informacje o transakcjach zabezpieczających


Rozdział 6. PRZYKŁADY PRAKTYCZNE


6.1. Zasady wyceny i ewidencji kontraktów terminowych zabezpieczających wartość godziwą
6.2. Zasady wyceny i ewidencji kontraktów terminowych zabezpieczających przepływy pieniężne
6.3. Zasady wyceny i ewidencji procentowych transakcji swap zabezpieczających wartość godziwą
6.4. Zasady wyceny i ewidencji opcji zabezpieczającej przepływy pieniężne


LITERATURA


SPIS TABEL

SPIS SCHEMATÓW
Opis wydania
Autor Anna Żebruń
Stron 216
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu