Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Autorzy: Aleksandra Zawiślak
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-422-5
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Aleksandra Zawiślak
Format:
18x25 cm
Stron:
246


Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową monografią dotyczącą jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentuje teoretyczny dorobek na ten temat oraz przegląd dotychczasowych dociekań naukowych.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp


Rozdział 1. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną w paradygmacie systemowo-ekologicznym


1.1. Niepełnosprawność w kontekście ekologicznym
   1.1.1. Bioekologiczna teoria systemów Urie Bronfenbrennera
   1.1.2. Adaptacja teorii systemowo-ekologicznych do opisu sytuacji osoby z niepełnosprawnością
1.2. Możliwości rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
   1.2.1. Współczesny model niepełnosprawności intelektualnej
   1.2.2. Specyfika funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną
   1.2.3. Szczegółowa charakterystyka osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
1.3. Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną
   1.3.1. Dorosłość w podejściach systemowo-ekologicznych
   1.3.2. Zachowania przystosowawcze oraz wsparcie udzielane tym osobom
1.4. Przegląd badań nad funkcjonowaniem w okresie dorosłości


Rozdział 2. Jakość życia jako efekt relacji wiążących człowieka z niepełnosprawnością intelektualną z jego środowiskiem


2.1. Istota pojęcia „jakość życia”
   2.1.1. Definicje jakości życia
   2.1.2. Obiektywna a subiektywna jakość życia
2.2. Koncepcje jakości życia
   2.2.1. Koncepcje tworzone w różnych nurtach teoretycznych
   2.2.2. Systemowo-ekologiczne koncepcje jakości życia
2.3. Teoria i metoda badania jakości życia Roberta Cumminsa
   2.3.1. Zagadnienia definicyjne
   2.3.2. Homeostatyczny model subiektywnej jakości życia
   2.3.3. Jakość życia w kontekście systemu społecznego
   2.3.4. Uniwersalne narzędzia badania jakości życia jako istota metody Cumminsa
2.4. Przegląd badań nad jakością życia osób z niepełnosprawnością intelektualną


Rozdział 3. Szanse i zagrożenia osiągania pomyślnych i satysfakcjonujących stosunków z otoczeniem przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną


3.1. Sfera warunków życia i aktywności
   3.1.1. Status materialny i mieszkaniowy
   3.1.2. Aktywność zawodowa
3.2. Sfera zdrowia
   3.2.1. Zmiany fizyczne
   3.2.2. Kondycja zdrowotna
3.3. Sfera stosunków z ludźmi
   3.3.1. Sytuacja w rodzinie generacyjnej
   3.3.2. Podejmowanie ról małżeńskich i rodzicielskich
   3.3.3. Kontakty w środowisku społecznym
3.4. Sfera dobrostanu emocjonalnego
   3.4.1. Sytuacje trudne
   3.4.2. Zaburzenia emocjonalne
   3.4.3. Przeżycia egzystencjalne


Rozdział 4. Metodologia badań własnych


4.1. Założenia teoretyczne badań
4.2. Problematyka badawcza
4.3. Zmienne oraz wskaźniki ich pomiaru
4.4. Procedura i technika badawcza
4.5. Charakterystyka badanej próby oraz organizacja badań
4.6. Obliczenia oraz metody analizy statystycznej


Rozdział 5. Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle wyników badań własnych


5.1. Obiektywna jakość życia badanych
   5.1.1. Porównanie wyników globalnych badanych grup
   5.1.2. Porównanie wyników w poszczególnych segmentach
5.2. Subiektywna jakość życia badanych
   5.2.1. Porównanie wyników globalnych badanych grup
   5.2.2. Porównanie wyników w poszczególnych segmentach
5.3. Obiektywne a subiektywne oceny jakości życia
   5.3.1. Porównania w grupie badawczej
   5.3.2. Porównania w grupie porównawczej
   5.3.3. Zależności korelacyjne w badanych grupach
5.4. Wewnętrzna struktura subiektywnej jakości życia badanych
   5.4.1. Porównanie ocen ważności i satysfakcji wewnątrz badanych grup
   5.4.2. Porównanie ocen ważności między badanymi grupami
   5.4.3. Porównanie ocen satysfakcji między badanymi grupami
5.5. Jakość życia badanych z uwzględnieniem osiąganych poziomów
   5.5.1. Porównanie osiąganych poziomów w zakresie obiektywnej jakości życia
   5.5.2. Porównanie osiąganych poziomów w zakresie subiektywnej jakości życia
   5.5.3. Porównanie poziomów ocen obiektywnych i ubiektywnych w grupie badawczej
   5.5.4. Porównanie poziomów ocen obiektywnych i subiektywnych w grupie porównawczej
5.6. Podsumowanie wyników badań własnych
5.7. Dyskusja nad wynikami badań własnych

Rozdział 6. Podsumowanie wyników badań oraz wnioski końcowe


6.1. Konkluzje z przeprowadzonych badań
6.2. Wnioski płynące z podjętego projektu badawczego


Rozdział 7. Model osiągania maksymalnej jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną


7.1. Teoretyczne podstawy przyjętego modelu jakości życia
7.2. Tradycyjne a postulowane rozwiązania rehabilitacyjne
7.3. Proponowany model osiągania maksymalnej jakości życia


Literatura cytowana


Spis tabel


Spis rysunków


Aneks
Opis wydania
Autor Aleksandra Zawiślak
Stron 246
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu