Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Autorzy: Bronisław Micherda redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-617-5
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Bronisław Micherda redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
280


Przesłaniem publikacji jest wskazanie zasadniczych zmian w zakresie zarówno sprawozdania finansowego jak i badania tego sprawozdania.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp


Część I. Rozważania ogólne


Rozdział 1. Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Bronisław Micherda


1.1. Wprowadzenie
1.2. Kontrowersje wokół kreatywności rachunkowości
1.3. Przesłanki kształtowania wiarygodności rachunkowości
1.4. Ewolucja struktur współczesnej rachunkowości
1.5. Analiza finansowa integralną częścią rachunkowości
1.6. Ewolucja celu badania sprawozdania finansowego
1.7. Ewolucja sprawozdania finansowego
1.8. Podsumowanie


Rozdział 2. Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Katarzyna Świetla


2.1. Wprowadzenie
2.2. Wybrane instytucje wpływające na kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
2.3. Organizacje zawodowe zrzeszające osoby wykonujące zawody księgowe
2.4. Etyka w rachunkowości warunkiem wiarygodności sprawozdawczości i rewizji finansowej
2.5. Podsumowanie


Rozdział 3. Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego
Witold Furman


3.1. Wprowadzenie
3.2. Przesłanki sporządzania oraz rodzaje sprawozdań podatkowych
3.3. Interpretacje podatkowe przejawem wzrostu przejrzystości prawa podatkowego
3.4. Sprawozdawczość podatkowa a system rachunkowości jednostki gospodarczej
3.5. Podsumowanie


Część II. Ewolucja sprawozdania finansowego


Rozdział 4. Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Joanna Krasodomska


4.1. Wprowadzenie
4.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zakres informacji ujawnianych przez spółki giełdowe
4.3. Sprawozdawczość zintegrowana oraz organizacje wspierające jej rozwój
4.4. Praktyczne przykłady zintegrowanej sprawozdawczości
   4.4.1. Novo Nordisk jako prekursor sprawozdawczości zintegrowanej
   4.4.2. LOTOS SA jako pierwsza polska spółka sporządzająca raporty zintegrowane
   4.4.3. Analiza porównawcza zawartości informacyjnej raportów obu spółek i próba ich oceny
4.5. Podsumowanie


Rozdział 5. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego
Anna Mazurczak


5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota teorii agencji oraz interesariuszy
5.3. Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu
5.4. Korzyści wynikające z zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju
5.5. Idea raportowania społecznego oraz jego rozwój w Polsce i na świecie
5.6. Podsumowanie


Rozdział 6. Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Marcin Kędzior


6.1. Wprowadzenie
6.2. Potrzeba zmian sprawozdawczości finansowej
6.3. Założenia projektu
6.4. Elementy sprawozdania finansowego w oparciu o projekt IASB i FASB
6.5. Ocena planowanych zmian
6.6. Podsumowanie


Rozdział 7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji
Konrad Stępień


7.1. Wprowadzenie
7.2. Prezentacja bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR/MSSF
7.3. Propozycje IASB i FASB dotyczące zmian bilansu
7.4. Podsumowanie


Rozdział 8. Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych
Bogusława Bek-Gaik


8.1. Wprowadzenie
8.2. Regulacje prawne (comprehensive income)
8.3. Sposób prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów
8.4. Podsumowanie


Rozdział 9. Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych
Konrad Grabiński


9.1. Wprowadzenie
9.2. Projekt standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu
9.3. Sprawozdanie z działalności jako przykład komentarza zarządu w polskich spółkach giełdowych
9.4. Analiza zakresu merytorycznego sprawozdań zarządu z działalności wybranych polskich spółek giełdowych


Rozdział 10. Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Ewa Babuśka


10.1. Wprowadzenie
10.2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w sektorze finansów publicznych
10.3. Kontrola zarządcza w aspekcie podnoszenia wiarygodności sprawozdań
10.4. Audyt wewnętrzny jako narzędzie zwiększania wiarygodności sprawozdań
10.5. Rola komitetów audytu w zapewnieniu rzetelnej sprawozdawczości finansowej
10.6. Podsumowanie


Rozdział 11. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego – kierunki zmian
Paweł Zieniuk


11.1. Wprowadzenie
11.2. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych
11.3. Wyodrębnianie przychodów, kosztów i wyników z poszczególnych rodzajów działalności organizacji pożytku publicznego
11.4. Wartość informacyjna nowego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
11.5. Dostosowywanie ewidencji księgowej do obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego
11.6. Zmiany obowiązków związanych z ogłaszaniem i upublicznieniem sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego
11.7. Kierunki dalszych zmian obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego – sprawozdanie zwykłe i uproszczone
11.8. Podsumowanie


Rozdział 12. Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu „Solvency II”
Krzysztof Jonas


12.1. Wprowadzenie
12.2. Obecnie istniejące metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
12.3. Projektowane metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
12.4. Badania wstępne na wybranych zakładach ubezpieczeń
12.5. Stanowisko PIU wobec projektu Solvency II
12.6. Podsumowanie


Część III. Zagadnienia analizy i rewizji finansowej


Rozdział 13. Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak


13.1. Wprowadzenie
13.2. Powstanie i rozwój profesji biegłego rewidenta na świecie
13.3. Tradycja zawodu biegłego rewidenta w Polsce
13.4. Współczesny status i wymogi kwalifikacyjne zawodu biegłego rewidenta w Polsce
13.5. Podsumowanie


Rozdział 14. Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych
Małgorzata Szulc


14.1. Wprowadzenie
14.2. Współczesne oblicze analizy finansowej
14.3. Analiza finansowa w świetle regulacji prawnych badania sprawozdań finansowych
14.4. Wyniki i wnioski z badań empirycznych – wybrane aspekty
14.5. Podsumowanie


Rozdział 15. Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych
Mariusz Andrzejewski, Magdalena Barska


15.1. Wprowadzenie
15.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy badania sprawozdań finansowych w Polsce
15.3. Rodzaje ryzyka w procedurach badania sprawozdań finansowych
15.4. Wyniki badań empirycznych z zakresu szacowania ryzyka przez biegłych rewidentów
15.5. Podsumowanie


Bibliografia
Opis wydania
Autor redakcja naukowa Bronisław Micherda
Stron 280
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu