Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa

Autorzy: Teresa Szot-Gabryś
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-893-3
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Teresa Szot-Gabryś
Format:
18x25 cm
Stron:
262


Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Spis treści

Spis treści Wstęp
Rozdział 1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego     1.1. Polemika o cele działania przedsiębiorstwa    1.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego    1.3. Wymiary etyki i społecznej odpowiedzialności       1.3.1. Definicje i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu       1.3.2. Kodeksy i normy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu    1.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu a kapitał społeczny       1.4.1. Kapitał społeczny i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.4.2. Grupy interesariuszy przedsiębiorstwa       1.4.3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami    1.5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zarządzanie wartością firmy       1.5.1. Koncepcja i obszary zarządzania wartością firmy       1.5.2. Projekty inwestycyjne i ich rola w rozwoju przedsiębiorstwa       1.5.3. Innowacyjność projektu a społeczna odpowiedzialność  Rozdział 2. Współczesna teoria i praktyka pomiarów i analiz ekonomicznych stosowanych w ramach rachunkowości     2.1. Nowe paradygmaty w nauce o zarządzaniu    2.2. Rola współczesnej rachunkowości i zakres sprawozdawczości finansowej    2.3. Analiza ekonomiczna i finansowa w przedsiębiorstwie – podejście tradycyjne    2.4. Uwarunkowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej       2.4.1. Przesłanki i cele rachunkowości społecznej odpowiedzialności       2.4.2. Problemy metodyczne rachunkowości odpowiedzialności społecznej    2.5. Metodyka oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych       2.5.1. Specyfika projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach       2.5.2. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych    2.6. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów biznesowych  Rozdział 3. Praktyczne aspekty pomiarów w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności     3.1. Zakres sprawozdawczości dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu       3.1.1. Przegląd wypracowanych narzędzi w praktyce światowej       3.1.2. Sytuacja w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce       3.1.3. Praktyki w zakresie sprawozdawczości w spółkach giełdowychi większych przedsiębiorstwach    3.2. Społeczne oddziaływanie projektu infrastrukturalnego       3.2.1. Specyfika projektów infrastrukturalnych. Produkty, rezultaty,oddziaływanie       3.2.2. Analiza finansowa projektów infrastrukturalnych       3.2.3. Założenia i zakres analizy ekonomicznej. Rachunek kosztów i korzyści       3.2.4. Problemy identyfikacji i pomiaru korzyści ekonomicznych       3.2.5. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu infrastrukturalnego – studium przypadku  Rozdział 4. Modelowanie rachunku społecznej odpowiedzialności biznesu     4.1. Metody badawcze w rachunkowości na tle paradygmatów nauki o zarządzaniu    4.2. Finansowe wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych    4.3. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie       4.3.1. Analiza efektywności projektu inwestycyjnego w gospodarce komunalnej      4.3.2. Zastosowanie rachunku kosztów i korzyści do projektów biznesowych    4.4. Wskaźniki stosowane do oceny operacyjnej działalności podmiotu gospodarczego       4.4.1. Wskaźniki finansowe i ekonomiczne       4.4.2. System pomiaru wskaźników  Rozdział 5. Pomiar społecznego oddziaływania projektów biznesowych – studia przypadków     5.1. Zastosowanie metody rachunku kosztów i korzyści w projektach o podłożu społecznym       5.1.1. Logika przedsięwzięcia biznesowego na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego       5.1.2. Społeczne uzasadnienie wsparcia dotacjami unijnymi dużych projektów biznesowych    5.2. Cele i efekty projektu komercyjnego w kontekście społecznej odpowiedzialności       5.2.1. Identyfikacja grup interesariuszy       5.2.2. Analiza oddziaływania projektu w kontekście problemów i potrzeb interesariuszy    5.3. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych biznesowych       5.3.1. Pomiar efektów finansowych i ekonomicznych – społeczne i ekonomiczne oddziaływanie projektu       5.3.2. Pomiar efektów finansowych i ekonomicznych – środowiskowe oddziaływanie projektu  Zakończenie
Bibliografia
Opis wydania
Autor Teresa Szot-Gabryś
Stron 262
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu