Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice

Autorzy: Herbert Szurgacz redakja naukowa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-478-2
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Herbert Szurgacz redakja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
168


W pierwszej części książki na przykładzie czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w prawie krajowym i w austriackim autorzy rozważają możliwości i granice kształtowania warunków pracy przez pracodawcę. Na drugą część książki składają się opracowania zawierające teoretyczną refleksję na temat kierownictwa pracodawcy oraz opracowanie o dialogu społecznym w zakładzie, stanowiącym formę współpracy pracodawcy z załogą.

Spis treści

Spis treści:

Słowo wstępne
Herbert Szurgacz
 
Jednostronne kształtowanie czasu pracy przez pracodawcę
Artur Tomanek
 
1. Wprowadzenie
2. Jednostronne czynności pracodawcy a system czasu pracy
3. Ustalanie rozkładu czasu pracy
4. Praca nadliczbowa
5. Praca ponadwymiarowa
6. Dyżur pracowniczy i podróż służbowa
7. Zakończenie


Zagadnienia kształtowania warunków wynagrodzenia przez pracodawcę
Herbert Szurgacz
 
1. Uwagi wstępne
2. Zagadnienie pozycji pracodawcy w ustalaniu warunków wynagrodzenia
3. Dopuszczalność modyfikowania przez pracodawcę ustalonych warunków wynagrodzenia
4. Pozycja pracodawcy w zakresie premiowania


Możliwości uelastyczniania w austriackim prawie pracy. Czas pracy i wynagrodzenie za pracę jako elementy zmienne
Martin E. Risak, Alexander Burz
 
1. Wprowadzenie
2. Uelastycznienie czasu pracy
  2.1. Kwestie zasadnicze
  2.2. „Modele rozliczeniowe”
      2.2.1. Rozliczenie tygodniowe – dołączanie godzin
      2.2.2. Dołączanie dni wolnych między weekendem a świętem
      2.2.3. „Duże” rozliczenie
   2.3. „Równoważny czas pracy”
   2.4. Sabbatical – zblokowane modele niepełnego wymiaru czasu pracy
3. Uelastycznienie wynagrodzenia za pracę
   3.1. Zmienne modele wynagradzania (systemy wynagrodzeń zależnych od wydajności i efektów)
      3.1.1. Wprowadzenie elastycznych systemów wynagradzania
      3.1.2. Aktualne zmiany ustawowe
   3.2. Jednostronne uprawnienia kształtujące
      3.2.1. Zastrzeżenie braku związania
      3.2.2. Zastrzeżenie jednorazowości
      3.2.3. Zastrzeżenie zmiany i odwołania
      3.2.4. Rozgraniczenie między brakiem związania i zastrzeżeniem odwołania
   3.3. Dygresja: Redukcja wynagrodzenia jako środek dyscyplinarny
   3.4. Pozostałe granice wykonywania
4. Podsumowujące uwagi na temat instrumentów uelastyczniania


Jednostronne kształtowanie treści nominacyjnego stosunku pracy
Tadeusz Kuczyński
 
1. Uwagi wprowadzające
2. Zmiany stosunku pracy wynikające z czynności prawnej
   2.1. Przeniesienie do innej pracy
   2.2. Zawieszenie w czynnościach (obowiązkach)
   2.3. Przeniesienie w stan nieczynny
3. Zmiany stosunku pracy wynikające z nałożenia kary dyscyplinarnej
4. Zmiany stosunku pracy wynikające ze zdarzenia prawnego
5. Uwagi końcowe

Kierownictwo pracodawcy
Zdzisław Kubot
 
1. Uwagi wstępne
2. Kierownictwo pracodawcy jako pojęcie prawne
3. Kierownictwo pracodawcy jako pojęcie prawnicze
4. Kierownicze stosowanie prawa pracy
5. Niekierownicze stosowanie prawa pracy
6. Rodzaje kierowniczego stosowania prawa pracy
7. Czynności kierownicze oraz czynności niekierownicze w określonych sprawach z zakresu prawa pracy
8. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie wykonywania pracy
9. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie przyznawania premii
10. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień
11. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie nakładania kar porządkowych
12. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
13. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie udzielania urlopów oraz innych zwolnień od pracy
14. Jednostronne i dwustronne czynności kierowniczego stosowania prawa pracy
15. Kierownictwo zlecającego
16. Kierownictwo pracodawcy oraz kierownictwo zlecającego jako bliźniacze pojęcia prawne
17. Weryfikacja stosunków cywilnoprawnych realizowanych obok stosunku pracy
18. Jednorodne i różnorodne rodzaje pracy a weryfikacja stosunków cywilnoprawnych realizowanych obok stosunku pracy
19. Wyznaczenie czasu przez pracodawcę a wyznaczenie czasu przez zlecającego
20. Konkluzje


Kształtowanie sytuacji prawnej i warunków pracy pracownika przez pracodawcę – próba systematyzacji
Arkadiusz Sobczyk
 
1. Sytuacja prawna pracownika
2. Warunki pracy pracownika
3. Postacie zachowań pracodawcy
4. Działania pracodawcy o charakterze niepracowniczym
5. Źródła uprawnień pracodawcy
6. Kształtowanie sytuacji prawnej pracownika przez czynności odnoszące się do źródeł prawa zakładowego lub do indywidualnego stosunku pracy
7. Działania odnoszące się do sfery obowiązywania lub do sfery realizacji stosunku pracy
8. Zachowania mające korzystne skutki dla pracownika oraz obiektywnie lub subiektywnie niekorzystne
9. Czynności prawne lub działania oparte na prawie oraz czynności faktyczne
10. Zakończenie


Dialog społeczny na szczeblu zakładu pracy (dialog zakładowy) ze szczególnym uwzględnieniem rokowań partnerów społecznych
Andrzej Drozd
 
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie dialogu społecznego na szczeblu zakładu pracy (dialogu zakładowego)
3. Rokowania (negocjacje) jako forma dialogu społecznego
4. Typy rokowań w świetle obowiązującego prawa
5. Uwagi końcowe
Opis wydania
Autor pod redakcją Herberta Szurgacza
Stron 168
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu