Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 6

Autorzy: Rafał Styczyński
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7930-074-7
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Rafał Styczyński
Format:
18x25 cm
Stron:
300
Spis treści

Spis treści:Część I. Stosunek pracyRozdział 1. Stosunek pracy 1.1. Definicja stosunku pracy1.2. Rodzaje umów o pracę 1.2.1. Umowa na okres próbny 1.2.2. Umowa na czas określony 1.2.3. Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika 1.2.4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy 1.2.5. Umowa na czas nieokreślony1.2.6. Umowy cywilnoprawne 1.3. Szczególne rodzaje umów 1.4. Pytania i odpowiedziRozdział 2. Zatrudnienie cudzoziemca 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Miejsce załatwienia sprawy 2.3. Cudzoziemcy z UE, EOG, Szwajcarii 2.4. Cudzoziemcy spoza UE, EOG, Szwajcarii 2.5. Opłaty 2.6. Termin załatwienia sprawy2.7. Przedłużenie zezwolenia 2.8. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia2.9. Umowa o pracę z cudzoziemcem 2.10. Sytuacje, gdy brak jest obowiązku uzyskania zezwolenia 2.11. Odmowa wydania zezwolenia 2.12. Pytania i odpowiedziRozdział 3. Zatrudnianie młodocianych3.1. Umowy o pracę zawierane z młodocianymi i dziećmi 3.2. Elementy umowy o pracę z młodocianym 3.3. Ochrona młodocianego 3.4. Badania lekarskie 3.5. Czas pracy 3.6. Nadgodziny i pora nocna3.7. Urlop wypoczynkowy 3.8. Rozwiązanie umowy z młodocianym 3.9. Warunki wypowiedzenia umowy 3.10. Niewypełnianie obowiązków 3.11. Upadłość lub reorganizacja firmy 3.12. Nieprzydatność do pracy 3.13. Umowa o pracę z dziećmi3.14. Pytania i odpowiedziRozdział 4. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika 4.1. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika 4.2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy 4.3. Kwestionariusz osobowy pracownika 4.4. Wstępne badania lekarskie 4.5. Dokumentacja pracownicza 4.6. Akta osobowe 4.7. Ewidencja czasu pracy 4.8. Imienna karta (lista) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 4.9. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego 4.10. Pytania i odpowiedziRozdział 5. Czas pracy 5.1. Pojęcia związane z czasem pracy 5.2. Rodzaje systemów pracy 5.3. Czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy 5.4. Wymiar czasu pracy 5.5. Ewidencja czasu pracy 5.6. Naruszenie doby pracowniczej w systemie podstawowym a godziny nadliczbowe 5.7. Pytania i odpowiedziRozdział 6. Telepraca6.1. Definicja telepracy 6.2. Warunki telepracy 6.3. Obowiązki wobec telepracownika 6.4. BHP 6.5. Zmiana warunków telepracy i rozwiązanie umowy 6.6. Pytania i odpowiedziRozdział 7. Rozwiązanie umów o pracę 7.1. Rozwiązanie umów o pracę 7.2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 7.3. Rozwiązanie za wypowiedzeniem7.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 7.3.2. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony 7.3.3. Pracownik a związek zawodowy 7.3.4. Liczenie okresów wypowiedzenia 7.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 7.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 7.6. Inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę 7.7. Wypowiedzenie umowy na czas określony 7.8. Pytania i odpowiedziRozdział 8. Świadectwo pracy 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Obowiązek wydania świadectwa pracy 8.3. Żądanie sprostowania 8.4. Informacje w świadectwie pracy 8.5. Informacje zamieszczane wyłącznie na prośbę pracownika 8.6. Odszkodowanie 8.7. Świadectwo pracy umowy terminowe 8.8. Pytania i odpowiedziRozdział 9. Urlopy wypoczynkowe 9.1. Uwagi ogólne 9.2. Wymiar urlopu 9.3. Osoby niepełnosprawne 9.4. Szczególne uprawnienia dla wybranych grup 9.5. Wymiar urlopu niepełnoetatowców 9.6. Prawo do pierwszego urlopu 9.7. Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu 9.8. Wynagrodzenie urlopowe9.9. Udzielanie urlopu na żądanie9.10. Ekwiwalent za urlop 9.11. Plan urlopów 9.12. Przesunięcie terminu urlopu 9.13. Odwołanie z urlopu 9.14. Pytania i odpowiedziCzęść II. Przychody pracownikaRozdział 10. Przychody ze stosunku pracy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 10.1. Przychody ze stosunku pracy 10.2. Nieodpłatne świadczenia 10.3. Zaliczki10.4. Koszty uzyskania przychodu 10.5. PIT-2 10.6. PIT-4R 10.7. Składki ZUS 10.8. Ubezpieczenie zdrowotne 10.9. Składki na FP i FGŚP 10.10. Zleceniobiorcy 10.11. Rozliczenie składekRozdział 11. Wynagrodzenie 11.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę 11.2. Składniki wynagrodzenia za pracę 11.3. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 11.4. Gotowość do pracy 11.5. Przestój 11.6. Wynagrodzenie za okres choroby 11.7. Systemy wynagrodzeń za pracę 11.7.1. Wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe 11.7.2. Wynagrodzenie godzinowe 11.7.3. Wynagrodzenie prowizyjne 11.7.4. Wynagrodzenie akordowe 11.7.5. Wynagrodzenie zadaniowe 11.7.6. Wynagrodzenie w systemie mieszanym 11.8. Pytania i odpowiedziRozdział 12. Nieodpłatne świadczenia 12.1. Uwagi ogólne 12.2. Pytania i odpowiedziRozdział 13. Zwolnienia z oskładkowania 13.1. Ustalenie podstawy wymiaru składek 13.2. Ubezpieczenia zdrowotne 13.3. FP i FGŚP 13.4. Zwolnienia od ZUS 13.5. Pytania i odpowiedziRozdział 14. Podróże służbowe 14.1. Uwagi ogólne 14.2. Zwrot poniesionych wydatków 14.3. Krajowe podróże służbowe 14.4. Zagraniczna podróż służbowa14.5. Czas trwania podróży służbowej 14.6. Dokumentowanie kosztów w podróży służbowej 14.7. Koszty przejazdu 14.8. Zleceniobiorca w podróży służbowej 14.9. Podróże służbowe członków zarządu 14.10. Pytania i odpowiedziRozdział 15. Podróż służbowa a oddelegowanie Rozdział 16. Zwolnienia od podatku 16.1. Zwolnienia 16.2. Pytania i odpowiedziRozdział 17. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.1. Uwagi ogólne 17.2. Cele funduszu 17.3. Uprawnieni do korzystania ze środków funduszu 17.4. Regulamin funduszu i plan wydatków 17.5. Rachunek bankowy 17.6. Świadczenie rzeczowe sfinansowane ZFŚS a podatek dochodowy 17.7. Pytania i odpowiedziRozdział 18. Koszty uzyskania przychodu 18.1. Koszty uzyskania przychodu 18.2. Pytania i odpowiedziRozdział 19. Pozostałe zagadnienia 19.1. Urlop macierzyński 19.1.1. Dodatkowy urlop macierzyński 19.1.2. Urlop ojcowski 19.1.3. Urlop rodzicielski 19.1.4. Pracownik powracający do pracy po urlopie macierzyńskim 19.2. Ustawa o łagodzeniu skutków bezrobocia 19.2.1. Uwagi ogólne 19.2.2. Wydłużanie okresu rozliczeniowego 19.2.3. Indywidualny rozkład czasu pracy – ruchomy czas pracy 19.2.4. Indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika 19.3. Umowy do 200 złZałącznikiBibliografia
Opis wydania
Autor Rafał Styczyński
Stron 300
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu