Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych

Autorzy: Rafał Styczyński
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-227-6
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Rafał Styczyński
Format:
18x25 cm
Stron:
340


Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp


Część I. Podatek dochodowy od osób prawnych


Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania


1.1. Podmiot opodatkowania
1.2. Przedmiot opodatkowania
1.3. Wyłączenia przedmiotowe
1.4. Podatkowa Grupa Kapitałowa
   1.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania
   1.4.2. Skutki utraty statusu PGK
1.5. Pytania podatników


Rozdział 2. Przychody


2.1. Definicja przychodu
2.2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
2.3. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych
2.4. Przychody z działalności gospodarczej
2.5. Moment powstania przychodu
2.6. Wartości niezaliczone do przychodów
2.7. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodu


3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dzień poniesienia kosztu
3.3. Rozliczanie wynagrodzeń
3.4. Koszty bezpośrednie
3.5. Koszty pośrednie
3.6. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów
3.7. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe


4.1. Zwolnienie przedmiotowe
4.2. Podatnicy przekazujące dochody na cele statutowe – zastrzeżenie
4.3. Zwolnienie dochodu z tytułu prowadzenie szkół
4.4. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 5. Podstawa opodatkowania


5.1. Podstawa opodatkowania
5.2. Stawka podatku
5.3. Podatek u źródła
5.4. Certyfi kat rezydencji
5.5. Deklaracje IFT, CIT-10R
5.6. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 6. Amortyzacja


6.1. Uwagi ogólne
6.2. Wartości niematerialne i prawne
6.3. Składniki majątkowe o wartości poniżej 3500 zł
6.4. Ujawnienie środków trwałych
6.5. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
6.6. Metody amortyzacji
6.7. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 7. Leasing


7.1. Skutki zawarcia umowy leasingu
7.2. Pojęcia związane z leasingiem
7.3. Leasing operacyjny
   7.3.1. Przedłużenie umowy
   7.3.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy
   7.3.3. Sprzedaż osobie trzeciej
   7.3.4. Rozliczanie kosztów
   7.4.4. Opłata wstępna
7.4. Leasing finansowy
   7.4.1. Przedłużenie umowy
   7.4.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy
   7.4.3. Sprzedaż osobie trzeciej
   7.4.4. Ustalenie wartości początkowej wykupionego przedmiotu leasingu finansowego
   7.4.5. Leasing finansowy a jednorazowa amortyzacja
7.5. Pytania i odpowiedzi


Część II. Podatek dochodowy od osób fizycznych


Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania


1.1. Uwagi ogólne
1.2. Wyłączenia przedmiotowe
1.3. Zakres opodatkowania
1.4. Definicja działalności gospodarczej
1.5. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 2. Zakres opodatkowania


2.1. Źródła przychodów
2.2. Dochody z pracy najemnej
2.3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
2.4. Dochody z działalności wykonywanej osobiście
2.5. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
2.6. Moment powstania przychodu
2.7. Nieodpłatne świadczenia jako przychód
2.8. Koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej
2.9. Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
2.10. Dochody z najmu
2.11. Dochody z innych źródeł
2.12. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 3. Podstawa opodatkowania


3.1. Podstawa opodatkowania
3.2. Odliczenia od dochodu
3.3. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 4. Odliczenia od podatku


4.1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4.2. Ulga prorodzinna


Rozdział 5. Zeznania roczne


5.1. Skala podatkowa
5.2. Skala podatkowa
5.3. Zeznanie roczne
5.4. Rozliczenie roczne składane przez pracodawców
5.5. Rodzaje zeznań rocznych
5.6. Wspólne rozliczenie podatku
5.7. Osoby samotnie wychowujące dzieci
5.8. Pytania i odpowiedzi


Część III. Podatek od towarów i usług


Rozdział 1. Zakres opodatkowania


1.1. Zakres opodatkowania
1.2. Odpłatna dostawa towarów
1.3. Nieodpłatna dostawa towarów
1.4. Wyłączenie z opodatkowania
1.5. Świadczenie usług
1.6. Nieodpłatne świadczenie usług
1.7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
1.8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
1.9. Import towarów
1.10. Eksport towarów
1.11. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 2. Podstawa opodatkowania


2.1. Uwagi ogólne
2.2. Zaliczki, raty
2.3. Należność w naturze
2.4. Zmniejszenie podstawy opodatkowania
2.5. Nieruchomości
2.6. Czynności dla których nie została określona cena
2.7. Przekazanie na inne cele
2.8. Nieodpłatne świadczenie usług
2.9. Import
2.10. Import usług
2.11. Pośrednictwo
2.12. Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
2.13. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 3. Wysokość opodatkowania


3.1. Uwagi ogólne
3.2. Eksport towarów
3.3. WDT
3.4. Dowody potwierdzające dokonanie dostawy
3.5. Inaczej, gdy WDT dotyczy nowych środków transportu
3.6. Dodatkowe dowody
3.7. Zwolnienie podmiotowe z VAT
3.8. Zwolnienia przedmiotowe
3.9. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 4. Obowiązek podatkowy


4.1. Obowiązek podatkowy
4.2. Wyjątki od zasady
4.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
4.4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.5. Obowiązek podatkowy u małych podatników
4.6. Pytania i odpowiedzi


Rozdział 5. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów


5.1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
5.2. Sprzedaż Łańcuchowa
5.3. Dostawa przez importera
5.4. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
5.5. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
5.6. Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
5.7. Usługi związane z nieruchomościami
5.7. Usługi transportowe
5.8. Usługi związane z targami i wystawami
5.9. Usługi restauracyjne
5.10. Miejsce świadczenia usług turystyki
5.11. Usługi dla podatników spoza UE


Rozdział 6. Odliczenie podatku VAT


6.1. Uwagi ogólne
6.2. Termin odliczenia VAT
6.3. VAT od samochodu
6.4. Proporcja
6.5. Pytania i odpowiedzi


Część IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych


1. Uwagi ogólne
2. Wyłączenia
3. Obowiązek podatkowy
4. Obowiązek zapłaty podatku
5. Podstawa opodatkowania
6. Stawki podatku
7. Zapłata podatku
8. Zwolnienia podatkowe
9. Zwolnienia przedmiotowe
10. Zwrot PCC
11. Właściwy urząd skarbowy
12. Pytania i odpowiedzi


Część V. Podatki lokalne


1. Podatek od środków transportowych
   1.1. Podatnicy
   1.2. Obowiązek podatkowy
   1.3. Deklaracje
   1.4. Stawki podatku
   1.5. Termin zapłaty
   1.6. Zwolnienia od podatku
2. Podatek od nieruchomości
   2.1. Podatnicy podatku od nieruchomości
   2.2. Podstawa opodatkowania
   2.3. Stawki podatku
   2.4. Obowiązek podatkowy
   2.5. Podatek od nieruchomości w przypadku osób fizycznych
   2.6. Rozliczania innych podmiotów
   2.7. Zwolnienia od podatku
   2.8. Ewidencja nieruchomości
3. Opłaty lokalne
   3.1. Opłata targowa
   3.2. Opłata miejscowa
   3.3. Opłata od posiadania psa
   3.4. Uprawnienia Rady Gminy


Część VI. Podatkowa księga przychodów i rozchodów


1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
2. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia PKPiR
3. Obowiązek zgłoszeniowy
4. Miejsce i termin przechowywania księgi
5. Warunki jakie musi spełniać księga
6. Prowadzenie księgi przy użyciu komputera
7. Zapisy w księdze
8. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR
9. Spis z natury
10. Składniki majątku objęte spisem
11. Wycena spisywanych składników
12. Wymogi formalne dotyczące remanentu
13. Ujęcie spisu z natury w księdze
14. Ustalenie dochodu
15. Pytania i odpowiedzi


Wzory pism
Opis wydania
Autor Rafał Styczyński
Stron 340
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu