Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship M

Autorzy: Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-628-1
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański
Format:
18x25 cm
Stron:
224


Autorzy prezentowanej książki dokonali uporządkowania i wzbogacenia wiedzy dotyczącej (typów) lojalności pracownika i jej uwarunkowań, motywów oraz mechanizmów wewnętrznych, a także metod jej pomiaru w oparciu o analizę stopnia przydatności wiedzy z zakresu lojalności konsumenckiej.

Spis treści

Spis treści:

Wprowadzenie
Anna Lipka
Rozdział 1. Lojalność pracownicza jako behawioralna dźwignia wartości organizacji
1.1. Polimorfizm lojalności (Alicja Winnicka-Wejs)
1.2. Pojęcie i ekonomiczna wartość lojalności pracowników (Anna Lipka)
1.3. Lojalność w wybranych metodach wyceny kapitału ludzkiego (w) organizacji (Alicja Winnicka-Wejs)
   1.3.1. Metody kosztowe
   1.3.2. Metody dochodowe
   1.3.3. Metody wartości dodanej
   1.3.4. Metody rynkowe
   1.3.5. Metody mnożnikowe
   1.3.6. Metody wskaźnikowe
   1.3.7. Metody mieszane
   1.3.8. Metody opcji rzeczywistych (realnych)
   1.3.9. Metody alternatywne/niekonwencjonalne
1.4. Istota oraz znaczenie lojalności konsumenckiej i lojalności pracowniczej – obszary analogii (Anna Lipka)
Rozdział 2. Uwarunkowania, motywy, wewnętrzne mechanizmy i typy lojalności pracowników
2.1. Rodzaje uwarunkowań lojalności pracowniczej
   2.1.1. Uwarunkowania w otoczeniu organizacji (Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs)
   2.1.2. Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne
      2.1.2.1. Osobowość organizacji (Anna Lipka)
      2.1.2.2. Jakość gospodarowania kapitałem ludzkim (Anna Lipka)
      2.1.2.3. Strategia ogólna i personalna (Anna Lipka)
      2.1.2.4. Struktura organizacyjna (Alicja Winnicka-Wejs)
      2.1.2.5. Kultura organizacyjna (Alicja Winnicka-Wejs)
   2.1.3. Uwarunkowania dotyczące pracowników (Anna Lipka)
2.2. Motywy lojalności i multilojalności pracowniczej (Anna Lipka)
2.3. Wewnętrzne mechanizmy lojalności pracobiorców (Anna Lipka)
   2.3.1. Charakterystyka
      2.3.1.1. Zaufanie
      2.3.1.2. Przyzwyczajenie
      2.3.1.3. Zaangażowanie organizacyjne
   2.3.2. Typologia lojalności pracobiorców
2.4. Różnicowanie typów lojalności pracowników w kontekście perspektyw postrzegania czasu (Anna Lipka)
   2.4.1. Orientacja na przeszłość
   2.4.2. Ukierunkowanie na teraźniejszość
   2.4.3. Nastawienie na przyszłość
Rozdział 3. Diagnoza oraz pomiar lojalności pracowników i jej typów jako podstawa budowania strategii długookresowych relacji firmy z pracownikami
Anna Lipka
3.1. Diagnozowanie lojalności jako postawy i zachowania
3.2. Analiza satysfakcji i lojalności pracowników
   3.2.1. Relacje: satysfakcja – lojalność
   3.2.2. Zadowolenie pracownika a zadowolenie klienta
   3.2.3. Funkcje oraz fazy badań satysfakcji klientów i pracowników
3.3. Badanie motywów lojalności
3.4. Ustalanie dynamiki lojalności i jej implikacji
3.5. Pomiar wartości życiowej pracowników
Rozdział 4. Employee Relationship Management (ERM), czyli Zarządzanie Relacjami z Pracownikami (ZRP) – szczebel strategiczny i operacyjny
4.1. Strategie retencji pracowników
   4.1.1. Kształtowanie wartości dynamicznej klienta wewnętrznego jako przedmiot strategii (Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs)
   4.1.2. Metody analizy strategicznej personelu dla potrzeb ERM (ZRP) (Anna Lipka)
   4.1.3. Rodzaje strategii prolojalnościowych dla pracowników (Anna Lipka)
   4.1.4. Treść substrategii strategii prolojalnościowej (Anna Lipka)
   4.1.5. Zarządzanie ryzykiem lojalnościowym (Anna Lipka)
4.2. Typy lojalności a pracownicze programy lojalnościowe (Anna Lipka)
   4.2.1. Definicja i cele
   4.2.2. Projektowanie i ewaluacja
   4.2.3. Koszty jakości zarządzania pracowniczymi programami lojalnościowymi
Rozdział 5. Wyniki badań empirycznych nad lojalnością pracowników i jej typami
Jan Acedański
 
5.1. Metody i narzędzia badawcze
5.2. Charakterystyka populacji oraz próby
5.3. Stosowane strategie prolojalnościowe i metody diagnozy lojalności
5.4. Pracoholizm i percepcja czasu badanych osób
5.5. Waga lojalności dla respondentów i ich motywy lojalności
5.6. Multilojalność
5.7. Autoocena poziomu lojalności i jego dynamiki
5.8. Percepcja ryzyka i ekonomicznych konsekwencji lojalności
5.9. Typy lojalności
 
Zakończenie
Anna Lipka
Bibliografia i netografia
 
Spis tablic
Spis rysunków
Załącznik
Anna Lipka
Opis wydania
Autor Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański
Stron 224
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu