Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie 3

Autorzy: Jolanta Zombirt
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-544-4
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Jolanta Zombirt
Format:
18x25 cm
Stron:
622


Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej.

Spis treści

Spis treści:

Przedmowa


Wstęp


Rozdział 1. Przyczyny i etapy integracji europejskiej


1.1. Definicja „integracji gospodarczej”
1.2. Omówienie poszczególnych etapów integracji gospodarczej
1.3. Efekty tworzenia unii celnej
1.4. Etapy integracji europejskiej - szczegółowo
1.5. Procedura wobec naruszania prawa unijnego
1.6. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii


Rozdział 2. Swoboda przepływu towarów


2.1. Definicje
2.2. Stare i nowe podejście
2.3. Swoboda przepływu towarów rolno-spożywczych
2.4. Efekt bezpośredni artykułów 34-36 TFUE
2.5. Wyroby regionalne i inne jako sposób na konkurowanie na rynku wewnętrznym


Rozdział 3. Swoboda przepływu usług
 
3.1. Specyfika sektora usług
3.2. Usługi finansowe
3.3. Dyrektywa „usługowa”


Rozdział 4. Swoboda przepływu kapitałów


4.1. Definicje i historia
4.2. Stan liberalizacji przepływów kapitałowych w UE


Rozdział 5. Swoboda przepływu osób


5.1. Definicje i historia
5.2. Przykłady naruszenia prawa unijnego


Rozdział 6. Polityka konkurencji . przedsiębiorstwa


6.1. Definicje, historia, podstawy prawne
6.2. Nadużywanie pozycji dominującej
6.3. Antykonkurencyjne porozumienia między przedsiębiorstwami
6.4. Fuzje i przejęcia
6.5. Analiza koncentracji i kontroli


Rozdział 7. Polityka konkurencji - państwa członkowskie


7.1. Liberalizacja zmonopolizowanych sektorów
7.2. Pomoc państwa
7.3. Pomoc państwa w dziedzinie badań i rozwoju
7.4. Pomoc de minimis
7.5. Działania Komisji w zakresie pomocy państwa
7.6. Tendencje w zakresie udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich
7.7. Przykłady naruszenia prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych


Rozdział 8. Pomoc regionalna w państwach członkowskich


8.1. Mapa pomocy regionalnej
8.2. Pomoc operacyjna
8.3. Szczególne warunki udzielania pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom
8.4. Zasięg pomocy regionalnej w latach 2007-2013


Rozdział 9. Wspólna polityka regionalna do 2006 r.


9.1. Historia wspólnej polityki regionalnej
9.2. Regiony w Unii Europejskiej
9.3. Instrumenty polityki regionalnej
9.4. Zarządzanie środkami strukturalnymi w Polsce w latach 2004-2006
9.5. Programy operacyjne w okresie 2004-2006
9.6. Informowanie o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
9.7. Formułowanie wniosków z realizacji polityki regionalnej


Rozdział 10. Wspólna polityka regionalna w Perspektywie Finansowej 2007-2013


10.1. Ewolucja najnowszej wspólnej polityki regionalnej
10.2. System programowania na lata 2007-2013
10.3. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013


Rozdział 11. Programy operacyjne w Perspektywie Finansowej 2007-2013


11.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
11.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
11.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
11.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
11.5. Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
11.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
11.7. Regionalne Programy Operacyjne
11.8. Wdrażanie programów operacyjnych
11.9. Dokumenty robocze Komisji Europejskiej na lata 2007-2013


Rozdział 12. Budżet Unii Europejskiej


12.1. Historia budżetu UE
12.2. Zasady budżetu UE
12.3. Różnice między budżetem UE a budżetami narodowymi
12.4. Procedura budżetowa
12.5. Kontrola wykonania budżetu
12.6. Finansowanie działalności UE
12.7. Struktura budżetu
12.8. Płatnik i beneficjent netto
12.9. Usprawnianie procedury budżetowej
12.10. Rabat brytyjski
12.11. Przychody w szczegółach
12.12. Mechanizm budżetu i jego konsekwencje w przypadku niedoboru przychodów z TOR
12.13. Zasoby oparte na DNB
12.14. Udostępnianie zasobów własnych
12.15. Spodziewane kierunki reform budżetu UE
12.16. Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013


Rozdział 13. Unia Gospodarcza i Walutowa


13.1. Próby dyscyplinowania polityki kursowej
13.2. Wspólna waluta - Traktat z Maastricht
13.3. Państwa członkowskie z derogacją
13.4. System Wahań Kursowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
   13.4.1. Historia i podstawy prawne
   13.4.2. Cechy konstrukcji systemu
   13.4.3. Dotychczasowe doświadczenia systemu
13.5. Formy koordynacji polityki gospodarczej i procedury koordynacji
13.6. Koordynacja narodowej polityki fiskalnej w kontekście Paktu Stabilności i Wzrostu
13.7. Procedury koordynowania polityki zatrudnienia i strukturalnej
13.8. Ramy instytucjonalne dla wdrażania wspólnej polityki pieniężnej w Europie
   13.8.1. Europejski System Banków Centralnych i Eurosystem - definicje, podstawy prawne i organizacja
   13.8.2. Stabilność cen, główny cel Eurosystemu
   13.8.3. Zadania Eurosystemu
   13.8.4. Niezależność i demokratyczne podstawy Europejskiego Systemu Banków Centralnych
13.9. Strategia polityki pieniężnej Eurosystemu i ramy operacyjne
   13.9.1. Strategia polityki pieniężnej Eurosystemu zorientowana na stabilność
13.10. Instrumenty i procedury polityki pieniężnej Eurosystemu
   13.10.1. Rynek pieniężny, początek „pasa transmisyjnego” polityki pieniężnej
   13.10.2. Operacje otwartego rynku
   13.10.3. Operacje na koniec dnia
   13.10.4. Partnerzy i uznawane aktywa w kontekście operacji otwartego rynku i operacji na koniec dnia
   13.10.5. Rezerwy obowiązkowe
13.11. Polityka kursowa i reprezentacja zewnętrzna
   13.11.1. Polityka kursowa
   13.11.2. Reprezentacja zewnętrzna


Rozdział 14. Unia Europejska wobec kryzysu finansowego i gospodarczego


14.1. Przyczyny kryzysu
14.2. Działania zainicjowane na szczeblu instytucji unijnych (KE, ECOFIN, Rada Europejska, Parlament Europejski)
14.3. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego
14.4. Kryzys finansów publicznych w UE


Bibliografia
Opis wydania
Autor Jolanta Zombirt
Stron 622
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu