Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej

Autorzy: Magdalena Fedorowicz
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-878-0
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Magdalena Fedorowicz
Format:
18x25 cm
Stron:
518


Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa. Z przeprowadzonych badań wyprowadza bardzo ciekawe i twórcze wnioski, porządkując materię nową i skomplikowaną, budzącą wiele wątpliwości (…).

Spis treści

Spis treści: Wykaz najczęściej stosowanych skrótów  Wprowadzenie Rozdział 1. Nadzór nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym     1.1. Uwagi wstępne    1.2. Pojęcie nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym    1.3. Charakter prawny nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu  teoretycznym    1.4. Przesłanki nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym    1.5. Cele nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym   1.6. Uwagi końcowe  Rozdział 2. Nadzór nad rynkiem finansowym w państwach członkowskich UE w warunkach kryzysufinansowego     2.1. Uwagi wstępne    2.2. Struktura organizacyjna nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu finansowego    2.3. Zakres podmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu finansowego    2.4. Zakres przedmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu    2.5. Uwagi końcowe  Rozdział 3. Koncepcja normatywna nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej     3.1. Uwagi wstępne    3.2. Geneza nadzoru nad rynkiem finansowym UE       3.2.1. Koncepcja poziomej struktury komitetow Lamfalussy`ego       3.2.2. Koncepcja struktury nadzorczej Larosiere`a w projekcie Komisji Europejskiej    3.3. Podstawy prawne i pojęcie „nadzór nad rynkiem finansowym UE”    3.4. Struktura organizacyjno-prawna oraz cele i zadania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego       3.4.1. Europejska Rada Ryzyka Systemowego       3.4.2. Europejskie Organy Nadzoru Finansowego       3.4.3. Cele i zadania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego    3.5. Metody i instrumenty działania organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego       3.5.1. Niewiążące prawnie instrumenty działania organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego          3.5.1.1. Wytyczne, zalecenia i opinie Europejskich Organów Nadzoru Finansowego          3.5.1.2. Ostrzeżenia i zalecenia Europejskiej Rady Ryzyk Systemowego       3.5.2. Wiążące prawnie instrumenty działania organów ESNF          3.5.2.1. Wiążące standardy techniczne          3.5.2.2. Decyzje Europejskich Organów Nadzoru Finansowego    3.6. Zasady normatywnej konstrukcji ESNF    3.7. Współpraca między ESNF a nadzorcą krajowym na przykładzie KNF    3.8. Podstawy prawne i pojęcie „jednolity unijny mechanizm nadzoru bankowego” w ramach projektowanej Europejskiej Unii Bankowej    3.9. Uwagi końcowe  Rozdział 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej    4.1. Uwagi wstępne    4.2. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego nad rynkiem bankowymi i płatniczym       4.2.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego       4.2.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego       4.2.3. Uprawnienia regulacyjne Europejski Organ Nadzoru Bankowego       4.2.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejski Organ Nadzoru Bankowego    4.3. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad rynkiem kapitałowym oraz agencjami ratingowymi       4.3.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych       4.3.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych       4.3.3. Uprawnienia regulacyjne Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych       4.3.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych      4.3.5. Uprawnienia licencyjne Europejskiego Organu Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych    4.4. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych nad rynkiem ubezpieczeniowym i pracowniczymi programami emerytalnymi       4.4.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych       4.4.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych       4.4.3. Uprawnienia regulacyjne Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych       4.4.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych    4.5. Uprawnienia nadzorcze Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Finansowego    4.6. Uwagi końcowe  Rozdział 5. Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej jako ogniwa nadzoru nad rynkiem finansowym UE     5.1. Uwagi wstępne    5.2. Zadania i rola EBC w osiąganiu stabilności finansowej a bankowe regulacje nadzorcze UE    5.3. Realizacja zadań i uprawnień nadzorczych przez EBC w ramach jednolitego unijnego mechanizmu nadzoru bankowego    5.4. Zadania i rola NBP w osiąganiu stabilności finansowej a bankowe regulacje nadzorcze RP i UE       5.4.1. Komitet Stabilności Finansowej a Europejski System Nadzoru Finansowego       5.4.2. Rada Ryzyka Systemowego a ESNF    5.5. Uwagi końcowe  Rozdział 6. Odpowiedzialność prawna za działania nadzorcze organów Europejskiego Systemu NadzoruFinansowego i Europejskiego Banku Centralnego     6.1. Uwagi wstępne    6.2. Pojęcie odpowiedzialności za działania nadzorcze organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i jej rodzaje a kontrola sądowa działań (zaniechań) organow Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego    6.3. Postępowanie przed Komisją Odwoławczą i Trybunałem Sprawiedliwości UE    6.4. Odpowiedzialność prawna i kontrola działań (zaniechań) EBCjako organu jednolitego unijnego nadzoru bankowego    6.5. Uwagi końcowe  Wnioski Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wykaz orzecznictwa Projektowane akty prawa UE Inne dokumenty i materiały Wykaz stron internetowych
Opis wydania
Autor Magdalena Fedorowicz
Stron 518
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu