Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność

Autorzy: Justyna Siemionow
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-384-6
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Justyna Siemionow
Format:
18x25 cm
Stron:
218


Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako psycholog. Książka będzie bardzo przydatna dla pedagogów praktyków, dla studentów pedagogiki, ponieważ podejmuje nowe zagadnienia dotyczące analizy efektywności procesu resocjalizacji, wskazuje możliwości nowatorskich rozwiązań.

Spis treści

Spis treści:

Wprowadzenie


Rozdział 1. Geneza i struktura obrazu samego siebie


1.1. .Definicje i elementy składowe obrazu samego siebie
1.2. .Kształtowanie się obrazu samego siebie i samooceny
   1.2.1. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy
   1.2.2. Wiek przedszkolny
   1.2.3. Młodszy wiek szkolny
   1.2.4. Wiek dorastania
1.3..Definicja obrazu samego siebie oraz samooceny przyjęta w pracy
1.4. .Funkcje i podstawowe składniki samowiedzy
   1.4.1. Sądy opisowe. Samoopis
   1.4.2. Samooceny
   1.4.3. Standardy osobiste
   1.4.4. Reguły w procesie tworzenia samowiedzy
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii oraz badań


2.1. Rola i znaczenie obrazu samego siebie w nurcie psychologii poznawczej
2.2. Geneza poznawczego podejścia do osobowości: teorie W. Mischela i A. Bandury
2.2.1. Teoria społeczno-poznawczego uczenia się W. Mischela
2.2.2. Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury
2.3. Schematy poznawcze jako struktury porządkujące wiedzę o ‘ja’
2.4. Koncepcja własnego ‘ja’ w ujęciu J. Reykowskiego
2.5. Regulacyjna funkcja ‘ja’ w ujęciu C.R. Rogersa
2.6. Stałość obrazu własnej osoby i jego funkcja integracyjna
2.7. Samoregulacja – procesy regulacji wewnętrznej
2.8. Warunki zmiany obrazu siebie
Podsumowanie


Rozdział 3. Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury „ja”


3.1. Znaczenie samooceny przy podejmowaniu decyzji w wyborze konkretnego działania
3.2. Rozbieżność „ja realne - ja idealne” a przystosowanie człowieka
3.3. Z miana samooceny w trakcie terapii osób uzależnionych
3.4. Struktura „ja” a poziom agresji interpersonalnej
3.5. Poznawcze wzorce tworzenia się obrazu ‘ja’
3.6. Struktura „ja” u nieletnich przestępców
Podsumowanie


Rozdział 4. Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny


4.1. Podstawy teoretyczne psychoterapii indywidualnej
4.2. Cele psychoterapii
4.3. Psychoterapia poznawcza
4.4. T erapia poznawczo-behawioralna
   4.4.1. Najważniejsze cechy terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie
4.5. Skuteczność psychoterapii
   4.5.1. Zmiana w terapii poznawczo-behawioralnej
Podsumowanie


Rozdział 5. Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw

5.1. Różne ujęcia terminu ‘nieprzystosowanie społeczne’
5.2. Środowisko społeczne człowieka i jego znaczenie dla procesu socjalizacji
   5.2.1. Rola rodziny w genezie nieprzystosowania społecznego
5.3. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii społeczno-poznawczej A. Bandury
5.4. Zależność między agresywnością a zachowaniem przestępczym
5.5. Agresja wśród wychowanków instytucji resocjalizacyjnych jako problem terapeutyczny i wychowawczy
Podsumowanie


Rozdział 6. Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich


6.1. Podejście do problemu przestępczości nieletnich w Polsce
6.2. Kształtowanie się systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce
6.3. Z stosowanie terapii przez otoczenie w resocjalizacji nieletnich
6.4. Dopasowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka jako czynnik zwiększający efektywność tych oddziaływań
   6.4.1. Metody pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie a cechy ich osobowości
6.5. Prawne podstawy funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na przykładzie wybranej instytucji
   6.5.1. Organizacja pracy MOW
6.6. Regulamin stopni uspołecznienia – program przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w instytucji
6.7. Właściwości oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku i ocena ich efektywności
   6.7.1. Wybrane metody i formy pracy stosowane w MOW nr 1 w Malborku
Podsumowanie
 
Rozdział 7. Podstawy metodologiczne badań własnych


7.1. Założenia teoretyczne badań nad zmianą samooceny i obrazu ‘ja’ u nieletnich niedostosowanych społecznie
   7.1.1. W dzieciństwie oraz okresie dorastania tworzą się mechanizmy regulacyjne osobowości, decydujące o przystosowaniu człowieka i zgodnym z normami społecznymi funkcjonowaniu w środowisku
   7.1.2. Proces przetwarzania informacji dokonywany przez człowieka, a także antycypacja tego co ma się wydarzyć motywuje go do podejmowania różnych działań: pozytywnych i rozwijających oraz negatywnych i destrukcyjnych
   7.1.3. Pojęcie ‘ja’ tworzy najważniejszy mechanizm regulujący zachowanie człowieka
   7.1.4. Istnieje zależność między poziomem agresji o samooceną
   7.1.5. Określone twierdzenia dotyczące ‘ja’ formułowane przez jednostkę mają istotne znaczenie dla powstawania nieprzystosowawczych zachowań
   7.1.6. Zachowanie człowieka jest przejawem zintegrowanego łańcucha procesów poznawczych
   7.1.7. Oczekiwana zmiana w zachowaniu człowieka w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest modyfikacją określonych właściwości poznawczych jednostki i kształtowaniem nowych zachowań
7.2. Problemy i hipotezy badawcze
7.3. Przebieg i schemat przeprowadzonych badań
7.4. Zastosowane narzędzia badawcze
7.5. Scenariusz terapii modyfikacji schematów poznawczych dotyczących postrzegania własnej osoby oraz samooceny dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku
7.6. Subiektywny aspekt badań nad skutecznością psychoterapii
7.7. Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku i specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków
   7.7.1. Sprawowanie opieki nad wychowankami w MOW
   7.7.2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w MOW
   7.7.3. Zasady kierowania i przyjmowania wychowanków do MOW
   7.7.4. Informacje dodatkowe
   7.7.6. Specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków MOW
7.8. Definicja zmiany oraz kryteria jej istotności w koncepcji pomiaru skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku
7.9. Metody analizy statystycznej


Rozdział 8. Prezentacja i analiza wyników badań własnych


8.1. Z miana samooceny u wychowanków oraz uczniów z uwzględnieniem sześciu czynników wyodrębnionych w Kwestionariuszu Samooceny
   8.1.1. Porównanie wyników w zakresie samooceny u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii
8.1.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Kwestionariusza Samooceny w grupie uczniów
   8.1.3. Zmiana samooceny wychowanków i jej wpływ na ogólne funkcjonowanie nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
8.2. Poziom agresji u wychowanków i uczniów oraz analiza dynamiki jego zmian
   8.2.1. Porównanie wyników w zakresie ogólnego współczynnika agresji u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii
   8.2.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów
   8.2.3. Różnice uzyskane w zakresie poszczególnych skal Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów i wychowanków, porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru
8.3. Analiza związku samooceny z poziomem agresji ogólnej w grupie wychowanków
   8.3.1. Wzrost samooceny wychowanków a zmiana ich zachowania na terenie Ośrodka, jak i poza nim


Rozdział 9. Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań


9.1. Wychowankowie i uczniowie różnią się od siebie poziomem samooceny ogólnej
9.2. Wychowankowie będą charakteryzować się wyższym współczynnikiem agresji ogólnej niż uczniowie
9.3. Istnieje związek między poziomem samooceny ogólnej a współczynnikiem agresji zarówno u wychowanków, jak i uczniów
9.4. Grupy wychowanków i uczniów różnią się od siebie pod względem poszczególnych współczynników agresji mierzonych Kwestionariuszem IPSA
9.5. Wzrost samooceny wpływa na zmianę sposobu i jakości postrzegania zjawisk świata zewnętrznego
9.6. Pobyt i resocjalizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu nieletnich chłopców niedostosowanych społecznie
9.7. Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona z wychowankami powoduje wzrost samooceny ogólnej
9.8. W grupie uczniów poziom samooceny i wskaźnik agresji ogólnej pozostanie na tym samym poziomie


Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu


Zakończenie


Załączniki:


Arkusz Obserwacji Zachowania
Kwestionariusz Samooceny
Skala Samooceny


Bibliografia
Opis wydania
Autor Justyna Siemionow
Stron 218
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu