Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2012 roku

Autorzy: Grażyna Aniszewska
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-590-1
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Grażyna Aniszewska
Format:
18x25 cm
Stron:
248


Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad rozliczania oraz przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za pracowników, za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Spis treści

Ubezpieczenia społeczne niań, egospodarka.pl, 02.02.2012   więcej

Spis treści:

WSTĘP
 Rozdział 1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom 1.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 1.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń1.4. Podstawa wymiaru składek 1.5. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek 1.6. Roczna podstawa wymiaru składek

Rozdział 2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI LUB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

2.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom 2.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń2.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń 2.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZLECENIOBIORCÓW

3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom 3.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 3.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń 3.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ

4.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom 4.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 4.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń 4.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 5. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KONTYNUACJA UBEZPIECZEŃ

5.1. Zasady podlegania osób ubezpieczonych dobrowolnie 5.2. Zasady podlegania osób kontynuujących ubezpieczenia 5.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń 5.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OBYWATELI POLSKICH ZATRUDNIONYCH ZA GRANICĄ

6.1. Wykonywanie pracy najemnej w kilku państwach jednocześnie6.2. Prowadzenie działalności na własny rachunek 6.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń 6.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 7. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIAŃ

7.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom7.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 7.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń7.4. Podstawa wymiaru składek

Rozdział 8. ZASADY ROZLICZANIA, OPŁACANIA SKŁADEK ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW DO ZUS

8.1. Wysokość składek 8.2. Zasady obliczania składek8.3. Dokumenty zgłoszeniowe 8.4. Dokumenty rozliczeniowe 8.5. Dokumenty korygujące 8.6. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej 8.7. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe8.8. Zasady rozliczania 8.9. Forma składania dokumentów ubezpieczeniowych 8.10. Terminy opłacania składek 8.11. Zasady opłacania składek

Rozdział 9. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

9.1. Zasady podlegania ubezpieczeniu9.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia9.3. Kilka umów o pracę 9.4. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą 9.5. Umowa o pracę i kilka umów zlecenia z własnym pracodawcą 9.6. Kilka umów zlecenia 9.7. Prowadzenie kilku pozarolniczych działalności 9.8. Zasada niepodzielności składki 9.9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych9.10. Zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.11. Podstawa wymiaru składki 9.12. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia oraz rozliczania składek 9.13. Składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych

Rozdział 10. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Rozdział 11. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

11.1. Składki na fundusz emerytur pomostowych

Rozdział 12. URLOP WYCHOWAWCZY

12.1. Osoby uprawnione 12.2. Wymiar urlopu wychowawczego 12.3. Udzielenie urlopu wychowawczego 12.4. Zakończenie urlopu wychowawczego

Rozdział 13. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY

Rozdział 14. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

14.1. Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń 14.2. Terminy wypłat świadczeń 14.3. Przedawnienie roszczeń 14.4. Zasiłek chorobowy 14.5. Świadczenie rehabilitacyjne 14.6. Zasiłek opiekuńczy 14.7. Zasiłek macierzyński

Rozdział 15. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

15.1. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku15.2. Wypadek przy pracy 15.3. Terminy wypłaty świadczeń 15.4. Podstawa wypłaty świadczeń 15.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych15.6. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne15.7. Zbieg prawa do świadczeń15.8. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Rozdział 16. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I SANKCJE

16.1. Zasady przechowywania kopii dokumentów ubezpieczeniowych16.2. Sankcje finansowe wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych16.3. Sankcje wynikające z ustawy wypadkowej

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH
Opis wydania
Autor Grażyna Aniszewska
Stron 248
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu