Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Autorzy: Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański
Rodzaj
ISBN:978-83-8085-033-0
Data dodania:2016-05-11
Autor:
Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański
Format:
18x25 cm
Stron:
234
Spis treści

Spis treści:Wykaz skrótówROZDZIAŁ I. WPROWADZENIEROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA WSPÓLNIKÓW I AKCJONARIUSZY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH2.1. Odpowiedzialność majątkowa wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2.1.1. Odpowiedzialność majątkowa wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wobec spółki2.1.1.1. Odpowiedzialność za wady wkładów niepieniężnych (14 § 2 KSH)2.1.1.2. Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości wkładów niepieniężnych (art. 175 § 1 KSH)2.1.1.3. Odpowiedzialność za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub jego części (art. 186 § 1 KSH)2.1.1.4. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 198 § 1 KSH)2.1.1.5. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 292 KSH)2.1.2. Odpowiedzialność majątkowa wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wobec wierzycieli2.1.2.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 13 § 2 KSH)2.1.2.2. Doktryna piercing the corporate veil2.2. Odpowiedzialność majątkowa akcjonariuszy spółki akcyjnej2.2.1. Odpowiedzialność majątkowa akcjonariuszy spółki akcyjnej – wobec spółki2.2.1.1. Odpowiedzialność za wady wkładów niepieniężnych (art. 14 § 2 KSH)2.2.1.2. Odpowiedzialność za nieterminowe wniesienie wkładów (art. 330 § 5 oraz 331 KSH)2.2.1.3. Odpowiedzialność z tytułu płatności przewidzianych przez statut (art. 331 KSH)2.2.1.4. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranychświadczeń (art. 350 § 1 KSH)2.2.1.5. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 480 KSH)2.2.1.6. Odpowiedzialność z tytułu uzyskania nadmiernych korzyści przy tworzeniu spółki lub w związku z podwyższeniem kapitału spółki (art. 481 KSH)2.2.2. Odpowiedzialność majątkowa akcjonariuszy spółki akcyjnej – wobec wierzycieli2.2.2.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji (art. 13 § 2 KSH)2.2.2.2. Doktryna piercing the corporate veilROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH3.1. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki z ograniczonąodpowiedzialnością3.1.1. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wobec spółki3.1.1.1. Odpowiedzialność za szkodę (art. 293 KSH)3.1.1.2. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 292 KSH)3.1.1.3. Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości wkładów niepieniężnych (art. 175 § 1 KSH)3.1.1.4. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 198 § 1 KSH)3.1.1.5. Odpowiedzialność za szkodę w związku z naruszeniem obowiązku prawidłowego sporządzenia sprawozdań (art. 4a ust. 2 UoR)3.1.2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wobec wierzycieli3.1.2.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji (art. 13 § 2 KSH)3.1.2.2. Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku bezskuteczności egzekucji (art. 299 KSH)3.1.2.3. Odpowiedzialność za szkodę związaną z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 21 ust. 3 PU)3.1.2.4. Odpowiedzialność z tytułu podania fałszywych danych w oświadczeniach o pokryciu wkładów (art. 291 KSH)3.2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki akcyjnej3.2.1. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki akcyjnej – wobec spółki3.2.1.1. Odpowiedzialność za szkodę (art. 483 § 1 KSH)3.2.1.2. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 480 § 1 i 2 KSH)3.2.1.3. Odpowiedzialność z tytułu uzyskania nadmiernych korzyści przy tworzeniu spółki lub w związku z podwyższeniem kapitału spółki (art. 481 KSH)3.2.1.4. Odpowiedzialność za rozpowszechnianie fałszywych danych (art. 484 KSH)3.2.1.5. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 350 § 1 KSH)3.2.1.6. Odpowiedzialność za szkodę w związku z naruszeniem obowiązku prawidłowego sporządzenia sprawozdań (art. 4a ust. 2 UoR)3.2.2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki akcyjnej – wobec wierzycieli3.2.2.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji (art. 13 § 2 KSH)3.2.2.2. Odpowiedzialność za szkodę związaną z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 21 ust. 3 PU)3.2.2.3. Odpowiedzialność z tytułu podania fałszywych danych w oświadczeniach o pokryciu wkładów (art. 479 KSH)3.2.2.4. Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych danych (art. 484 KSH)ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH4.1. Odpowiedzialność majątkowa członków rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4.1.1. Odpowiedzialność za szkodę (art. 293 § 1 KSH)4.1.2. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 292 KSH)4.1.3. Odpowiedzialność za szkodę w związku z naruszeniem obowiązku prawidłowego sporządzania sprawozdań (art. 4a § 2 UoR)4.1.4. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 198 § 1 KSH)4.2. Odpowiedzialność majątkowa członków rady nadzorczej spółki akcyjnej4.2.1. Odpowiedzialność za szkodę (art. 483 § 1 KSH)4.2.2. Odpowiedzialność za szkodę na etapie tworzenia spółki (art. 480 § 1 i 2 KSH)4.2.3. Odpowiedzialność za szkodę w związku z naruszeniem obowiązku prawidłowego sporządzenia sprawozdań (art. 4a ust. 2 UoR)4.2.4. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 350 § 1 KSH)ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM, PODZIAŁEM I PRZEKSZTAŁCENIEM SPÓŁEK5.1. Odpowiedzialność w związku z łączeniem spółek (art. 512 i 526 KSH)5.2. Odpowiedzialność w związku z podziałem spółek (art. 548 KSH)5.3. Odpowiedzialność w związku z przekształceniem spółek (art. 568 KSH)ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE6.1. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe – zagadnienia ogólne6.1.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe6.1.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe6.1.3. Cechy charakterystyczne odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe6.2. Odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy za zaległości podatkowe spółki w organizacji6.3. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej6.3.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej6.3.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej6.3.3. Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe6.3.4. Wybrane aspekty proceduralneROZDZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIEMAJĄTKOWA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH7.1. Odpowiedzialność karna7.1.1. Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych7.1.1.1. Niezgłoszenie wniosku o upadłość (art. 586 KSH)7.1.1.2. Przestępstwo ogłaszania nieprawdziwych danych (art. 587 KSH)7.1.1.3. Dopuszczenie do nabycia lub zastawienia własnych udziałów lub akcji (art. 588 KSH)7.1.1.4. Bezprawne wydanie dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce (art. 589 KSH)7.1.1.5. Przestępstwa związane z głosowaniem na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub wykonywaniem praw mniejszości w tej spółce (art. 590 i 591 KSH)7.1.1.6. Przestępstwo bezprawnego wydania dokumentów akcji (art. 592 KSH)7.1.1.7. Delikty członków zarządu i likwidatorów (art. 594 i 595 KSH)7.1.2. Przepisy karne Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego  (art. 522 i 523 PU oraz art. 399 i 400 PR)7.1.3. Przepisy karne Ustawy o rachunkowości (art. 77 i 79 UoR)7.1.4. Wybrane przepisy Kodeksu karnego7.1.4.1. Przestępstwo niegospodarności (art. 296 KK)7.1.4.2. Działanie na szkodę wierzyciela (art. 300–302 § 1 KK)7.1.5. Zasady odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego7.2.  Zakaz prowadzenia działalności na gruncie Prawa upadłościowego (art. 373–377 PU)WYKAZ LITERATURY
Opis wydania
Autor Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański
Stron 234
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu