Osobowość stres a zdrowie. Wydanie 2 uzupełnione

Autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-294-8
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Format:
18x25 cm
Stron:
320


Główne przesłanie książki sprowadza się do pokazania zdrowia jako wartości, z jednej strony instrumentalnej, a więc decydującej o jakości życia, z drugiej – autotelicznej, utożsamianej z rozwojem fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Pomimo świadomości upływającego czasu, a wraz z nim pojawiających się coraz częściej dolegliwości chorobowych i objawów wyczerpywania, to właśnie dzięki odnajdywaniu sensu życia człowiek może się rozwijać, osobowo dojrzewać i wzbogacać do samego kresu biegu życia.

Spis treści

Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej
Spis treści:

Wprowadzenie


Rozdział 1. Zdrowie – ujęcie wielowymiarowe i dynamiczne


1.1. Wielowymiarowość zdrowia
   1.1.1. Potoczne rozumienie zdrowia
   1.1.2. Definicje zdrowia
   1.1.3. Wymiary zdrowia
1.2. Zdrowie jako stan
   1.2.1. Zdrowie jako wynik
   1.2.2. Zmienne socjodemograficzne a zdrowie
   1.2.3. Inne zmienne a zdrowie
1.3. Zdrowie jako proces
   1.3.1. Poszukiwanie i utrzymywanie równowagi
   1.3.2. Zasoby zdrowia
1.4. Zdrowie jako wartość
   1.4.1. Miejsce zdrowia w hierarchii wartości
   1.4.2. Instrumentalna wartość zdrowia
1.5. Od biomedycznego do holistycznego ujęcia zdrowia
   1.5.1. Model biopsychospołeczny wyzwaniem dla modelu biomedycznego
   1.5.2. Model salutogenetyczny
   1.5.3. Holistyczno-funkcjonalny model zdrowia
   1.5.4. Zdrowie w perspektywie biegu życia
Podsumowanie


Rozdział 2. Stres i radzenie sobie a zdrowie


2.1. Koncepcje stresu
   2.1.1. Stres jako reakcja
   2.1.2. Stres jako bodziec
   2.1.3. Transakcyjne ujęcie stresu
2.2. Radzenie sobie ze stresem
   2.2.1. Definicje i funkcje radzenia sobie ze stresem
   2.2.2. Style i strategie radzenia sobie
   2.2.3. Proaktywne radzenie sobie ze stresem
   2.2.4. Pomiar radzenia sobie
2.3. Zdrowotne skutki stresu i radzenia sobie
   2.3.1. Negatywne skutki działania stresorów
      2.3.1.1. Konsekwencje działania stresorów przewlekłych
      2.3.1.2. Zespół stresu pourazowego – PTSD
   2.3.2. Mechanizmy wyjaśniające związek stresu z zaburzeniami w stanie zdrowia
   2.3.3. Stres jako mechanizm pośredniczący w etiopatogenezie chorób
   2.3.4. Choroby związane ze stresem
2.4. Skuteczne radzenie sobie ze stresem jako wyznacznik zdrowia
   2.4.1. Pozytywne strony stresu
   2.4.2. Radzenie sobie sprzyjające zdrowiu
   2.4.3. Prozdrowotna funkcja proaktywnego radzenia sobie
   2.4.4. Potraumatyczny wzrost
   2.4.5. Rola emocji pozytywnych w procesie radzenia sobie
Podsumowanie


Rozdział 3. Właściwości osobowości sprzyjające chorobie


3.1. Badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami chorób
   3.1.1. Od psychosomatyki do psychologii zdrowia
   3.1.2. Zależności między osobowością a zdrowiem i chorobą
3.2. Właściwości osobowości sprzyjające chorobie
   3.2.1. Wymiary osobowości według modelu Wielkiej Piątki
   3.2.2. Inne właściwości osobowości sprzyjające chorobom
      3.2.2.1. Temperament jako czynnik ryzyka chorób somatycznych
      3.2.2.2. Aleksytymia
      3.2.2.3. Represyjny styl osobowości
      3.2.2.4. Zahamowanie
      3.2.2.5. Gniew i wrogość
3.3. Typy i wzory osobowości
   3.3.1. Wzór zachowania typu A
   3.3.2. Osobowość typu C
   3.3.3. Osobowość stresowa – typ D
Podsumowanie


Rozdział 4. Właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu


4.1. Poczucie koherencji jako centralny konstrukt salutogenezy
4.2. Optymizm życiowy
4.3. Poczucie własnej wartości
4.4. Poczucie własnej skuteczności
4.5. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia
4.6. Inne właściwości osobowościowe związane ze zdrowiem
   4.6.1. Inteligencja emocjonalna
   4.6.2. Twardość (hardiness)
   4.6.3. Prężność (resilience, resiliency
   4.6.4. Zaangażowanie (flow)
Podsumowanie


Rozdział 5. Osobowość – stres – zdrowie: rola zachowań zdrowotnych


5.1. Właściwości osobowości a stres i radzenie sobie
   5.1.1. Wymiary osobowości a doświadczanie stresu i radzenie sobie
   5.1.2. Przekonania i oczekiwania, a stres i radzenie sobie
   5.1.3. Inne właściwości osobowości a stres i radzenie sobie
5.2. Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania
   5.2.1. Pojęcie i rodzaje zachowań zdrowotnych
   5.2.2. Zachowania zdrowotne a zdrowie
   5.2.3. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych
   5.2.4. Osobowość a zachowania zdrowotne
      5.2.4.1. Osobowość a zachowania sprzyjające zdrowiu
      5.2.4.2. Osobowość a zachowania niekorzystne dla zdrowia
   5.2.5. Zmiana zachowań zdrowotnych
Podsumowanie


Rozdział 6. Satysfakcja z życia a zdrowie


6.1. Kryteria i źródła satysfakcji z życia
   6.1.1. Pojęcie i elementy składowe
   6.1.2. Uwarunkowania satysfakcji
6.2. Osobowość a dobrostan
   6.2.1. Wymiary Wielkiej Piątki
   6.2.2. Inne właściwości osobowości
6.3. Jakość życia w chorobie
   6.3.1. Pojęcie i kryteria
   6.3.2. Jakość życia związana ze zdrowiem
   6.3.3. Główne obszary badań
Podsumowanie


Rozdział 7. Pomnażanie zasobów własnego zdrowia


7.1. Modyfikacja zachowań szkodliwych dla zdrowia
   7.1.1. Oddziaływania psychologiczne wspomagające zmiany
   7.1.2. Rola poczucia własnej skuteczności w procesie zmian – model kompetencyjny
7.2. Promowanie własnego zdrowia
   7.2.1. Współczesne ujęcie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
   7.2.2. Rozwijanie umiejętności życiowych
7.3. Wspomaganie własnego rozwoju i zdrowia
   7.3.1. Motywacja do wzrostu i zaangażowania
   7.3.2. Koncentracja na pozytywnych emocjach
   7.3.3. Wykorzystywanie proaktywnych strategii radzenia sobie
Podsumowanie


Literatura


Spis rycin


Spis tabel


Indeks nazwisk


Indeks rzeczowy
Opis wydania
Autor Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Stron 320
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu