Polskie prawo leśne

Autorzy: Adam Habuda redakcja, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko, Daria Danecka
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-8085-124-5
Data dodania:2016-03-22
Autor:
Adam Habuda redakcja, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko, Daria Danecka
Format:
18x25 cm
Stron:
416
Spis treści

Spis treści: Objaśnienie ważniejszych skrótówWstępRozdział 1. Ochronne, społeczne i produkcyjne funkcje lasuWojciech RadeckiRozdział 2. Lasy i leśnictwo w prawie międzynarodowym i unijnym  Adam Habuda   2.1. Prawo międzynarodowe2.2. Prawo unijneRozdział 3. Rozwój polskiego prawa leśnego  Wojciech Radecki   3.1. Od Statutów Kazimierza Wielkiego do Uniwersału leśnego Stanisława AugustaPoniatowskiego3.2. Prawo leśne II Rzeczypospolitej3.3. Prawo leśne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej3.4. Prawo leśne III Rzeczypospolitej Rozdział 4. Prawo leśne w systemie prawa  Adam Habuda, Wojciech Radecki   4.1. Kryteria podziałów prawa4.2. Źródła prawa leśnego4.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej4.2.2. Ustawy4.2.3. Akty wykonawcze4.3. Prawo leśne jako gałąź, dział, dziedzina prawa4.4. Prawo leśne a prawo ochrony środowiska i przyrodyRozdział 5. Prawna definicja lasu i kategoryzacja lasów  Adam Habuda   5.1. Las i grunt leśny5.2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa i lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa5.3. Lasy gospodarcze i lasy ochronne5.4. Lasy objęte ochroną specjalną5.4.1. Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody5.4.2. Lasy w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu5.4.3. Lasy na obszarach Natura 20005.4.4. Lasy objęte innymi formami ochronyRozdział 6. Zasady prawa leśnego  Daria Danecka   6.1. Koncepcja zasad prawa6.2. Zasady prawa ochrony środowiska6.2.1. Zasady konstytucyjne odnoszone do prawa ochrony środowiska i konstytucyjne zasady ochrony środowiska6.2.2. Ustawowe zasady prawa ochrony środowiska6.3. Zasady prawa znajdujące umocowanie w ustawie o lasach6.4. Relacje między zasadami prawa leśnego a zasadami prawa ochrony środowiskaRozdział 7. Trwale zrównoważona gospodarka leśna  Adam Habuda, Wojciech Radecki   7.1. Koncepcja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej7.2. Instrumenty realizacyjne trwale zrównoważonej gospodarki leśnej7.2.1. Powiększanie zasobów leśnych7.2.2. Stosowanie leśnego materiału rozmnożeniowego należytej jakości7.2.3. Planowanie leśne7.2.4. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymiRozdział 8. Ochrona lasów przed zagrożeniami  Wojciech Radecki   8.1. Typologia zagrożeń lasów8.2. Ochrona ilościowa gruntów leśnych8.2.1. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele nierolnicze i nieleśne8.2.2. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele rolnicze8.3. Ochrona jakościowa gruntów leśnych8.3.1. Założenia generalne8.3.2. Obszary ograniczonego użytkowania8.3.3. Rekultywacja8.4. Ochrona lasów przed emisjami8.5. Ochrona lasów przed pożarami8.6. Ochrona lasów przed organizmami szkodliwymi8.7. Ochrona drzew leśnych przed zwierzyną8.8. Ochrona lasów przed szkodnictwem8.8.1. Założenia ogólne8.8.2. Ochrona lasów przed bezprawnym wyrębem8.8.3. Ochrona lasów przed innym szkodnictwem8.8.4. Ochrona lasów przed kłusownictwemRozdział 9. Powszechne korzystanie z lasów  Wojciech Radecki   9.1. Korzystanie z lasów jako publiczne prawo podmiotowe9.1.1. Koncepcja publicznych praw podmiotowych9.1.2. Prawo do środowiska a prawo do korzystania z lasów9.2. Ograniczenia powszechnego korzystania z lasówRozdział 10. Zarządzanie lasami  Adam Habuda, Wojciech Radecki   10.1. Zarządzanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa10.1.1. Status prawny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe10.1.2. Straż Leśna10.1.2.1. Wprowadzenie10.1.2.2. Organizacja Straży Leśnej10.1.2.3. Kompetencje strażników leśnych10.1.2.4. Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego10.1.2.5. Użycie lub wykorzystanie broni palnej10.1.2.6. Rozwiązania szczególne10.2. Zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu PaństwaRozdział 11. Podatek leśny  Wojciech RadeckiRozdział 12. Odpowiedzialność w prawie leśnym  Wojciech Radecki   12.1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności12.2. Odpowiedzialność administracyjna12.2.1. Ustawa o ochronie gruntów12.2.2. Ustawa Prawo ochrony środowiska12.2.3. Ustawa o lasach12.2.3.1. Wprowadzenie nowej formy odpowiedzialności12.2.3.2. Delikt z art. 66a ustawy o lasach12.2.3.3. Delikt z art. 66b ustawy o lasach12.2.3.4. Delikty z art. 66c ustawy o lasach12.2.3.5. Delikty z art. 66d ustawy o lasach12.2.3.6. Delikty z art. 66e ustawy o lasach12.2.3.7. Postanowienia wspólne12.3. Odpowiedzialność cywilna12.4. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o szkodach w środowisku12.5. Odpowiedzialność karna12.5.1. Problematyka materialnoprawna12.5.1.1. Rozwój leśnych przepisów karnych12.5.1.2. Obowiązujący stan prawny12.5.2. Problematyka proceduralna12.5.2.1. Wprowadzenie12.5.2.2. Ściganie przestępstw leśnych12.5.2.3. Ściganie wykroczeń leśnych12.5.2.4. Kompetencje procesowe straży przyrodniczych Rozdział 13. Czeskie i słowackie prawo leśne  Wojciech Radecki   13.1. Wprowadzenie historyczne13.2. Czeskie i słowackie regulacje konstytucyjne13.3. Ustawa o środowisku oraz ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu13.4. Nowe ustawy leśne13.4.1. Wprowadzenie13.4.2. Struktura ustaw leśnych13.4.2.1. Czeska ustawa o lasach13.4.2.2. Słowacka ustawa o lasach13.5. Wybrane zagadnienia czeskiego i słowackiego prawa leśnego13.5.1. Cele ustawodawstwa leśnego13.5.2. Definicja lasu13.5.3. Kategoryzacja lasów13.5.4. Ochrona gruntów leśnych13.5.5. Zarządzanie lasami państwowymi13.5.6. Powszechne korzystanie z lasów13.5.7. Ochrona lasów13.5.8. Gospodarka leśna13.5.9. Administracja leśna13.5.10. Nadzór nad lasami13.5.11. Odpowiedzialność w prawie leśnym13.5.11.1. Koncepcje odpowiedzialności prawnej13.5.11.2. Odpowiedzialność administracyjna13.5.11.3. Odpowiedzialność karna13.5.11.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza13.6. PodsumowanieRozdział 14. Koncepcja projektu ustawy – Prawo leśne  Jerzy RotkoBibliografia
Opis wydania
Autor Daria Danecka, Adam Habuda redakcja, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko
Stron 416
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu