Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Autorzy: Daniel Kukla redakcja, Wioleta Duda
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-8085-082-8
Data dodania:2016-03-22
Autor:
Daniel Kukla redakcja, Wioleta Duda
Format:
18x25 cm
Stron:
496
Spis treści

SPIS TREŚCI: WSTĘPCzęść I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKIRozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego  Daniel Kukla   StreszczenieWprowadzenie1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem zawodowym2. Poradnictwo zawodowe a doradztwo zawodowe3. Społeczno-gospodarcza funkcja poradnictwa zawodowego4. Rys historyczny rozwoju poradnictwa zawodowego w PolscePodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 2. Praca i kariera w perspektywie socjologicznej, czyli o pożytkach studiowania klasyków  Jerzy Bielecki   StreszczenieWprowadzenie1. Praca i kariera w perspektywie socjologicznejPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 3. Kształcenie doradców zawodowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych  Joanna Ratajczak   StreszczenieWprowadzenie1. Rozwój doradcy zawodowego2. Model kompetencji doradcy zawodowego3. Kształcenie doradców zawodowych w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych4. Formy kształcenia doradców zawodowych w Polsce5. Propozycje zmian w obszarze kształcenia doradców zawodowychPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 4. Stan i perspektywy rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego  Joanna Ratajczak   StreszczenieWprowadzenie1. Korzyści płynące z właściwie prowadzonego doradztwa zawodowego w szkole2. Stan doradztwa zawodowego w Polsce i perspektywy jego rozwoju3. Instytucje wspierające szkoły i uczniów4. Przykłady dobrych praktyk – Poznań, Kraków, WarszawaPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 5. Wsparcie adolescentów w wyborach edukacyjno-zawodowychKatarzyna Karska   StreszczenieWprowadzenie1. Współczesny rozwój zawodowy młodzieży – kształcenie do pracy i przez pracę2. Kształtowanie się planów edukacyjno-zawodowych w wieku adolescencji3. Szkolne i pozaszkolne przygotowanie uczniów do wyborów zawodowych3.1. Szkolne ośrodki kariery3.2. Praca pedagogów szkolnych3.3. Poradnictwo zawodowe realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych4. Rekomendacje dla organizacji i świadczenia usług poradnictwa zawodowego4.1. Budowanie odpowiedzialności społecznej poprzez zaangażowanie wielu grup w przygotowanie jednostki do satysfakcjonującego wejścia w dorosłość4.1.1. Społeczny model wsparcia jednostki w karierze zawodowej4.1.2. Metody pracy o potencjalnie wysokiej skuteczności wsparcia4.1.3. Narzędzia, materiały i treści4.2. Interdyscyplinarne traktowanie kariery4.3. Rozwiązania organizacyjne w zakresie budowania usług poradnictwa zawodowego na szczeblu centralnym i regionalnymPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 6. Proces budowania kariery zawodowej  Beata Jakimiuk   StreszczenieWprowadzenie1. Kariera zawodowa i rozwój zawodowy – ustalenia terminologiczne2. Współczesne kariery – zarys problematyki3. Wybrane modele i koncepcje realizacji współczesnych karier4. Uwarunkowania karier zawodowych5. Wartości i kariera6. Zarządzanie karierą zawodową7. Etapy budowania kariery zawodowej8. Problemy związane z realizacją kariery zawodowej9. Równowaga praca – życie a kariera zawodowaPodsumowanieBibliografiaAbstractCzęść II. PORADNICTWO ZAWODOWE W KONTEKŚCIE TRANZYCJI NA RYNEK PRACYRozdział 1. Znaczenie wychowania w wychowaniu do pracy  Bartosz Mitkiewicz   StreszczenieWprowadzenie1. Wychowanie przez pracę2. Rola wychowania w wychowaniu do pracy3. Wychowanie do pracy w świetle teorii D. BenneraPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 2. Wymiary tranzycji młodzieży na rynek pracy  Anna Wawrzonek   StreszczenieWprowadzenie1. Tranzycja z edukacji na rynek pracy w kontekście kształtowania się tożsamości zawodowej młodego człowieka2. Sytuacja młodych na rynku pracy3. Społeczno-ekonomiczne aspekty tranzycji młodych na rynek pracyPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 3. Być na studiach a studiować. Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi  Magdalena Barańska   StreszczenieWprowadzenie1. Idea kształcenia akademickiego2. Student i studia – kiedyś i dziś3. Jak studiować? – czyli sztuka projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowejPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 4. Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji w praktyce  Wioleta Duda   StreszczenieWprowadzenie1. Idea Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie edukacji2. Wsparcie młodzieży w procesie tranzycji, czyli o roli doradztwa edukacyjno-zawodowegoPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 5. Akademickie biura karier w Polsce – geneza i perspektywa rozwoju  Mirosław Żurek   StreszczenieWprowadzenie1. Zakres działalności ABK2. Od pierwszego biura karier do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier3. Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca – impulsem dla rozwoju biur karier w Polsce  4. Sieciowa współpraca akademickich biur karier w Polsce5. Inne przykłady „dobrych praktyk” z działalności biur karier w PolscePodsumowanieBibliografiaAbstractCzęść III. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA WYBRANYCH GRUP RYZYKA JAKO USŁUGA RYNKU PRACYRozdział 1. Standardy usług rynku pracy  Agnieszka Tokarska-Siudeja   StreszczenieWprowadzenie1. Polityka państwa jako punkt wyjścia do rozważań na temat standardów usług rynku pracy2. Publiczne służby zatrudnienia3. Pośrednictwo pracyPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 2. Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodowego  Elżbieta Antosz   StreszczenieWprowadzenie1. Długotrwale bezrobotni w świetle regulacji prawnych2. Charakterystyka długotrwale bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie3. Profilowanie pomocy jako kryterium form aktywizacji osób bezrobotnych4. Metody pracy doradcy klienta w pracy z osobą bezrobotnąPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 3. Grupy ryzyka na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji zawodowej rolników  Wioleta Duda   StreszczenieWprowadzenie1. Problematyka grup ryzyka na rynku pracy2. Znaczenie doradztwa zawodowego w reorientacji rolnikówPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 4. Kobieta na rynku pracy – w stronę równego traktowania  Katarzyna Wróblewska   StreszczenieWprowadzenie1. Sytuacja kobiet na rynku pracy2. Stereotypy dotykające kobiet3. Zakres dyskryminacji kobiet na rynku pracy4. Formy aktywizacji zawodowej oraz pomocy dla kobiet4.1. Zasada równości szans na rynku pracy4.2. Ochrona kobiet w ciąży i okresie macierzyństwa5. Dylematy współczesnych kobiet – między powinnością a rozwojemPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 5. Starsi pracownicy – najbliższe perspektywy  Joanna Górna   StreszczenieWprowadzenie1. Rynek pracy osób 50+ w Polsce2. Polska na tle Unii Europejskiej3. Problematyka dyskryminacji starszych osób na rynku pracy3.1. Wyzwania przed Polską4. Polskie programy pomocowe dla pracowników 50+5. Działania wspierające aktywizację zawodową osób powyżej 50. roku życia6. Aktywizacja i wsparcie starszych pracowników w obszarze doradztwa zawodowegoPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 6. Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami  Mariola Wolan-Nowakowska   StreszczenieWprowadzenie1. Proces kompleksowej rehabilitacji2. Założenia i etapy procesu rehabilitacji zawodowej3. System rehabilitacji zawodowej w PolscePodsumowanieBibliografiaAbstrac Część IV. WYBRANE, NOWE FORMY WSPARCIA JEDNOSTKI W PROCESIE ROZWOJU ZAWODOWEGORozdział 1. Wybrane aspekty pośrednich form poradnictwa  Monika Czerw   StreszczenieWprowadzenie1. Wyjaśnienia terminologiczne2. Rola mass mediów w poradnictwie3. Wirtualny doradca – próba charakterystyki4. Wady i zalety zapośredniczonych form poradnictwaPodsumowanieBibliografiaAbstractRozdział 2. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami pracownikówMarta Zając   StreszczenieWprowadzenie1. Talent i jego znaczenie dla pracownika i organizacji2. Istota zarządzania talentami w organizacji3. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentamiPodsumowanieBibliografiaAbstractNOTA O AUTORACH
Opis wydania
Autor Daniel Kukla redakcja, Wioleta Duda
Stron 496
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu