Postępowanie administracyjne

Autorzy: Małgorzata Romaniuk
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7930-635-0
Data dodania:2015-02-09
Autor:
Małgorzata Romaniuk
Format:
18x25 cm
Stron:
242
Spis treści

Spis treści:Wykaz skrótówCzęść 1. Postępowanie administracyjne w i instancjiRozdział I. Pojęcie, zakres i funkcje postępowania administracyjnego1. Pojęcie postępowania administracyjnego2. Zakres postępowania administracyjnego3. Funkcje postępowania administracyjnegoRozdział II. Zasady postępowania administracyjnego1. Zasada praworządności2. Zasada prawdy obiektywnej3. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu jednostki4. Zasada pogłębiania zaufania do organów państwowych5. Zasada udzielania informacji6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu7. Zasada przekonywania8. Zasada szybkości i prostoty postępowania9. Zasada ugodowego załatwiania spraw10. Zasada pisemności11. Zasada dwuinstancyjności12. Zasada trwałości decyzji ostatecznychRozdział III. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawaRozdział IV. Uczestnicy postępowania administracyjnego1. Organ prowadzący postępowanie administracyjne2. Strona postępowania administracyjnego3. Podmioty na prawach strony4. Inni uczestnicy postępowania administracyjnegoRozdział V. Właściwość organów biorących udział w postępowaniu administracyjnym1. Właściwość rzeczowa2. Właściwość miejscowa3. Właściwość instancyjna4. Właściwość delegacyjnaRozdział VI. Przyczyny wyłączenia organu lub pracownika w postępowaniu1. Wyłączenie organu administracji2. Wyłączenie pracownika3. Wyłączenie członka organu kolegialnegoRozdział VII. Terminy w postępowaniu administracyjnym i skutki ich niezachowania1. Rodzaje terminów2. Obliczanie terminów3. Przywrócenie terminuRozdział VIII. Sposoby doręczania pismRozdział IX. Wszczęcie postępowania administracyjnegoRozdział X. Prowadzenie rozprawyRozdział XI. Dowody w postępowaniu administracyjnym1. Dowód z dokumentu2. Dowód z przesłuchania świadka3. Dowód z opinii biegłego 4. Dowód z oględzin Rozdział XII. Decyzja administracyjna1. Klasyfikacja decyzji administracyjnych2. Treść decyzji administracyjnejRozdział XIII. Postanowienie i ugoda1. Postanowienie2. UgodaRozdział XIV. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego1. Zawieszenie postępowania administracyjnego2. Umorzenie postępowania administracyjnegoCzęść 2. Postępowanie odwoławcze w administracjiRozdział I. Środki prawne w administracyjnym toku instancji1. Odwołanie2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy3. ZażalenieRozdział II. Postępowanie odwoławcze1. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji3. Rodzaje decyzji w postępowaniu odwoławczym Rozdział III. Wznowienie postępowania1. Przesłanki dopuszczalności wznowienia postępowania2. Stadia postępowania wznowieniowegoRozdział IV. Stwierdzenie nieważności decyzjiRozdział V. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej1. Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw dla stron2. Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa dla stron3. Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzjiRozdział VI. Skargi i wnioski1. Skarga2. WniosekRozdział VII. Postępowanie przed sądem administracyjnymRozdział VIII. OrzeczeniaRozdział IX. Struktura organów sprawiedliwości w Polsce1. Sąd Najwyższy2. Sądy powszechne3. Sądy administracyjne4. Sądy wojskoweCzęść 3. Postępowanie egzekucyjne w administracjiRozdział I. Przedmiot i zakres postępowania egzekucyjnegoRozdział II. Zasady prowadzenia egzekucji1. Zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego2. Zasada stosowania środków egzekucyjnych3. Zasada stosowania najmniej uciążliwych środków4. Zasada niedopuszczalności stosowania środków egzekucyjnych5. Zasada poszanowania minimum egzystencji6. Zasada zagrożenia7. Zasada niezależności postępowania egzekucyjnegoRozdział III. Podmioty biorące udział w postępowaniu1. Organ egzekucyjny2. Wierzyciel3. Zobowiązany4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna5. Uczestnicy postępowania egzekucyjnegoRozdział IV. Sposoby prowadzenia i środki egzekucyjne1. Środki egzekucyjne należności pieniężnych2. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych3. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnymRozdział V. Zawieszenie postępowania egzekucyjnegoRozdział VI. Umorzenie postępowania egzekucyjnegoRozdział VII. Tytuł wykonawczy w egzekucjiBibliografiaWykaz orzecznictwaŹródła internetowe
Opis wydania
Autor Małgorzata Romaniuk
Stron 242
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu