Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Autorzy: Anna Kieszkowska redakcja naukowa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7930-973-3
Data dodania:2015-12-04
Autor:
Anna Kieszkowska redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
687
Spis treści

Spis treści:   
 
Wprowadzenie
 
Portret życia Profesora Andrzeja Bałandynowicza
Anna Kryniecka
 
Pasja naukowa miłością Profesora
Anna Kieszkowska
 
Artykuły dedykowane Jubilatowi  
– Konteksty filozoficzno-prawne i socjo-pedagogiczne w twórczości  
naukowej Profesora Andrzeja Bałandynowicza
 
I. CZŁOWIEK DLA INNYCH
 
Andrzej Bałandynowicz jako filozof
Maria Szyszkowska
 
Zdrowie duchowe a poczucie bezpieczeństwa jednostki
Brunon Hołyst
 
Człowiek świadectwa
Jan Śledzianowski
 
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Człowiek wśród ludzi nauki
Krystyna Marzec-Holka
 
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Uczony i Humanista
Marek Konopczyński
 
Prawda, Dobro, Piękno w rozważaniach naukowych Profesora
Anna Kieszkowska
 
Dziękuję…
Sławomir Sikora

II. KONTEKSTY FILOZOFICZNO-PRAWNE I SOCJOPEDAGOGICZNE W TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ PROFESORA ANDRZEJA BAŁANDYNOWICZA  
 
Współczesne teorie zaburzeń w zachowaniu
Bronisław Urban
 
Prawda o człowieku zawarta w losach Edypa
Kazimierz Pospiszyl
 
Człowiek transkulturowy jako efekt dialogu tożsamościowego  
Jerzy Nikitorowicz
 
O nadziei i charyzmie pedagogicznej
Lesław Pytka, Tamara Zacharuk
 
Wyznaczniki lęku przed dobrostanem
Irena Pospiszyl
 
Style radzenia sobie więźniów ze stresem
Mieczysław Ciosek
 
Elementy etyki w procedurze penitencjarnej
Henryk Machel
 
Pedagogiczna wizja postępowania probacyjnego  
Wiesław Ambrozik  
 
Wizja społecznego wsparcia w inkluzyjno-katalaktycznym modelu reintegracji społecznej w warunkach probacji  
Anna Kieszkowska  
 
Wyzwalanie i integrowanie zdolności samowychowawczych osób dozorowanych  
Andrzej Węgliński  
 
Normatywne i teoretyczno-praktyczne wymiary współczesnej pracy socjalnej – refleksje na kanwie nowej definicji pracy socjalnej  
Ewa Kantowicz
 
Opieka – dobro z natury i kultury  
Sylwia Badora  
 
Motyw prawdy, dobra i piękna w twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością
Leszek Ploch

O kategorii dobra w procesie wychowania – konteksty Tischnerowskie
Danuta Wajsprych
 
Wartość wzajemności w działaniu „Banku Czasu” w Polsce
Barbara Kromolicka
 
Psychologiczny model ułomnej regulacji osobowości asocjalnej (UROA). Wybrane aspekty weryfikacji empirycznej
Jan M. Stanik
 
Zaburzenia osobowości – problem czy nowe spojrzenie na ich role w procesie resocjalizacji  
Beata Pastwa-Wojciechowska
 
Wartość życia i zdrowia w wybranych koncepcjach psychologicznych i społecznych  
Kazimierz Jacek Zabłocki, Waldemar Woźniak
 
Samobójstwo – pomiędzy dobrem, prawdą, pięknem i tajemnicą
Zdzisław Majchrzyk
 
Uwikłanie w hedonistyczny materializm – droga do szczęścia czy patologicznego ryzyka?
Teresa Sołtysiak
 
Dzieło naukowe Profesora Andrzeja Bałandynowicza a filozofia prawa konstytutywnego
Tomasz Kozłowski
 
O nowy humanizm w edukacji
Hanna Żuraw
 
Troska o dobro Polaków na Łotwie – piękna idea oraz prawda o trudnych wyborach
Maria Marta Urlińska
 
Alienacja jako podstawa myślenia inkluzyjnego w resocjalizacji z udziałem społeczeństwa  
Sławomir Sobczak  
 
Zmienić świat nienawiści dialogu. Aspekty badawcze dialogu polsko-żydowskiego  
Grażyna Olszewska-Baka  
 
O potrzebie bezpieczeństwa współczesnego człowieka  
Jerzy Kunikowski, Grzegorz Wierzbicki, Ewa Puch

Formy spędzania wolnego czasu i jego znaczenie dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności  
Robert Opora  
 
Readaptacja skazanych w wolnościowych strukturach społecznych  
Anna Fidelus  
 
Wsparcie readaptacji społecznej nieletnich w Stanach Zjednoczonych  
Agnieszka Barczykowska  
 
Prawda w aspekcie procesu sądowego
Mirosław J. Bednarski
 
Sprawiedliwość naprawcza w pracy probacyjnej z rodziną –kontrowersje i rozstrzygnięcia
Mirosława Gawęcka
 
Dobro dziecka w polskim postępowaniu w sprawach nieletnich
Justyna Kusztal
 
Dziecko w przestrzeni mediacji jako pola poszukiwania porozumienia
Monika Wojtkowiak
 
Rola mediacji oraz Porozumienie bez Przemocy w kształtowaniu umiejętności społecznych i osiąganiu większej dojrzałości u nieletniego sprawcy
Katarzyna Potaczała-Perz
 
Mediacja w sprawach karnych z udziałem nieletnich
Norbert Malec
 
Jak kształcić i wychowywać studentów resocjalizacji na mądrych i dobrych pedagogów?
Hubert Kupiec
 
Wzajemne wykluczanie
Tadeusz Mędzelowski
 
Dobro i miłosierdzie? Czyli o postawach katolików wobec sprawców zabójstw
Anetta Jaworska
 
Krótka historia systemu kar i więzień w Japonii
Stanisław Lipiński
 
Miejsce instytucji pozarządowych w społeczności lokalnej
Piotr Sopa, Sławomir Sikora
 
O doniosłości praktycznej teorii Andrzeja Bałandynowicza
Marcin Makaruk
 
Integrowanie oddziaływań w środowisku lokalnym na rzecz readaptacji społecznej skazanych
Zygmunt Lizak
 
III.  DROGIEMU JUBILATOWI – STUDENCI I DOKTORANCI
 
Koncepcja sprawiedliwości oparta na inkluzyjnej regulacji stosunków społecznych  
Paweł Szczepaniak  
 
Proces tworzenia modelu profilu sprawcy zabójstwa  
Arkadiusz Gliszczyński  
 
Zasada prawdy materialnej a wybrane gwarancje procesowe oskarżonego  
Michał Dziedzic  
 
Środowisko naturalne jako dobro jednostki i dobro wspólne – wybrane aspekty prawnokarnej ochrony
Edyta Wiszniewska
 
Rola banku jako dobra publicznego w przeciwdziałaniu przestępstwom bankowym – analiza krytyczna przez pryzmat koncepcji Diane Vaughan
Michał Pietrzykowski
 
Bibliografia
Opis wydania
Autor redakcja naukowa Anna Kieszkowska
Stron 687
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu