Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka

Autorzy: Daniel Kukla redakcja naukowa
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-555-0
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Daniel Kukla redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
431


Rozważania przedstawione w opracowaniu ukazują wielowymiarowość poradnictwa zawodowego, z jakim mamy do czynienia w ciągu życia. Ważnym ujęciem pracy jest przedstawienie wpływu owych wymiarów poradniczych na kształtowanie się życia człowieka i jego realiów.

Spis treści

Spis treści:

Wprowadzenie
Daniel Kukla
 
I. PERSONALNO-SPOŁECZNE PODSTAWY PORADNICTWA ZAWODOWEGO


1. Orientacja i poradnictwo zawodowe w ciągu życia człowieka
Elżbieta Podoska-Filipowicz


Wstęp
1.1. Pojęcie i zadania orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego
1.2. Orientacja zawodowa a rozwój zawodowy człowieka
   1.2.1. Okres kształcenia przedzawodowego
   1.2.2. Okres edukacji zawodowej
   1.2.3. Okres aktywności zawodowej
1.3. Poradnictwo zawodowe jako pomoc w rozwoju zawodowym
   1.3.1. Poradnictwo dla dzieci i młodzieży
   1.3.2. Poradnictwo dla osób dorosłych
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


2. Poradnictwo zawodowe w biografii człowieka
Agnieszka Bondaruk


Wstęp
2.1. Poradnictwo zawodowe w kontekście rozwoju zawodowego człowieka . rozważania teoretyczne
2.2 Wybrane teorie poradnicze rozwoju człowieka
   2.2.1. E. Erikson - rozwój poprzez kryzysy
   2.2.2. D. Levinson - funkcjonowanie człowieka dorosłego w poszczególnych fazach życia
   2.2.3. E. Ginzberg, S. Ginsburg i inni - teoria dojrzewania do wyboru zawodu
   2.2.4. D. Super - stadia życia zawodowego i zadania rozwojowe
2.3. Poradnictwo zawodowe dla dorastającej młodzieży i ludzi dorosłych z grupy 45+. Rozwiązania praktyczne
   2.3.1. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży - prewencja bezrobocia
   2.3.2. Poradnictwo zawodowe dla grupy 45+
2.4. Bezrobocie - zadania doradców zawodowych, profil kwalifikacyjny i etyka
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


3. Poradnictwo filozoficzne jako inspiracja dla innych form poradnictwa
Maciej Woźniczka


Wstęp
3.1. Dzieje i tradycja idei pomocowej filozofii
3.2. Poradnictwo filozoficzne jako element filozofii praktycznej
3.3. Literatura przedmiotu
3.4. Istota orientacji poradnictwa filozoficznego
3.5. Przestrzeń problemowa poradnictwa filozoficznego
3.6. Możliwość wykorzystania poradnictwa filozoficznego dla potrzeb innych form poradnictwa
3.7. Poradnictwo filozoficzne a edukacja filozoficzna
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


II. ŹRÓDŁA INFORMACJI W PORADNICTWIE EDUKACYJNO-ZAWODOWYM
 
1. Nauczyciel dziecka w wieku wczesnoszkolnym – „poradnictwo na progu”
Teresa Necka-Ilnicka


Wstęp
1.1. Nauczyciel i edukacja w założeniach programowych
1.2. Nauczyciel wobec zagadnień wstępnej orientacji zawodowej
1.3. Nauczyciel i edukacja w perspektywie konstruktywistycznej
1.4. Nauczyciel wobec zagadnienia „edukacji do sukcesu”
1.5. Nauczyciel i rodzic – „poradnictwo na progu”
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


2. Miejsce aspiracji w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej młodzieży gimnazjalnej
Ewa Kot


Wstęp
2.1. Wyjaśnienie terminologiczne
2.2. Rodzaje aspiracji
2.3. Wpływ aspiracji na sukcesy i kariery
2.4. Środowisko kształcenia aspiracji
2.5. Ogólne refleksje z przeprowadzonych badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


3. Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji
Gertruda Wieczorek


Wstęp
3.1. Poradnictwo zawodowe w placówkach oświatowych
3.2. Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego
3.3. Poradnictwo zawodowe w gimnazjach
3.4. Wewnątrzszkolny system doradztwa w szkołach ponadgimnazjalnych
3.5. Korzyści wynikające z działalności Szkolnych Ośrodków Kariery
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


4. Edukacyjny wymiar poradnictwa zapośredniczonego
Monika Czerw-Bajer


Wstęp
4.1. Mass media i ich rola w życiu człowieka
4.2. W kręgu poradnictwa czytelniczego
4.3. Rola i znaczenie internetu w poradnictwie zapośredniczonym
4.4. Doradca wirtualny . próba charakterystyki
4.5. Poradnictwo zapośredniczone . zalety i wady
4.6. Kontekst edukacyjny zapośredniczonych form poradnictwa
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


5. Wybrane aspekty poradnictwa zawodowego dla dorosłych
Elżbieta Antosz


Wstęp
5.1. Rola doradcy zawodowego w kreowaniu optymalnej ścieżki kariery zawodowej
5.2. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5.3. Poradnictwo indywidualne i grupowe jako podstawowe formy wsparcia osób bezrobotnych
5.4. Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa - wnioski końcowe na podstawie badań przeprowadzonych przez doradców zawodowych
5.5. Bariery utrudniające zatrudnienie osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


6. Nowe technologie komunikacyjne w kontekście rozwoju człowieka
Olga Łodyga


Wstęp
6.1. Trzy kroki do kariery w społeczeństwie informacyjnym
6.2. Doradztwo zawodowe na odległość - założenia teoretyczne
6.3. Zdalne doradztwo zawodowe - w praktyce
6.4. E-learning
6.5. Telepraca
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


III. PORADNICTWO ZAWODOWE W OBSZARZE KARIERY ZAWODOWEJ


1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1948-1989 i ich kontynuacje we współczesnym poradnictwie kariery
Marcin Szumigraj


Wstęp
1.1. Instrument polityki gospodarczej
   1.1.1. Poradnictwo zawodowe w okresie „planowej gospodarki siłą roboczą”
   1.1.2. Poradnictwo zawodowe w służbie „planowania gospodarczego”
1.2. Poradnictwo zawodowe jako instrument wychowywania do wyboru zawodu
   1.2.1. „Wychowanie do pracy”, czyli orientacja zawodowa w szkołach
   1.2.2. Poradnie jako instytucje wspomagające „wychowanie do pracy”
1.3. Poradnictwo zawodowe jako instrument racjonalnej polityki społecznej
   1.3.1. Krytyka dotychczasowych efektów realizacji poradnictwa
   1.3.2. Uchwała nr 110 jako podstawa tworzenia systemu poradnictwa
Bibliografia
Streszczenie


2. Od edukacji do rynku pracy. Propozycje rozwiązań problemów, z jakimi klienci zwracają się do doradcy zawodowego na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej
Ewelina Jednaka-Dąbrowska


Wstęp
2.1. Wybór zawodu - poradnictwo zawodowe w edukacji szkolnej
2.2. Weryfikacja ścieżki kariery zawodowej - poradnictwo zawodowe w edukacji akademickiej
2.3. Pierwsza praca - poradnictwo zawodowe w momencie wkraczania na rynek pracy
2.4. Poradnictwo zawodowe dla osób pracujących
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


3. Skuteczne zarządzanie własnym talentem szansą na odniesienie sukcesu zawodowego
Marta Zając, Daniel Kukla


Wstęp
3.1. Ja i mój talent na rynku pracy
3.2. Cena - honorarium
3.3. Dystrybucja talentu
3.4. Promocja talentu
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


4. Zarządzanie talentami jako element procesu doradczego w biurach karier
Agnieszka Pijaczyńska, Anna Talaga


Wstęp
4.1. Zarządzanie talentami na współczesnym rynku pracy
4.2. Rola biur karier w procesie doradczym
4.3. Praca doradcy z klientami biur karier o wybitnym potencjale
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


5. Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym: poradnictwo zawodowe a coaching kariery - próba porównania
Sylwia Pakulniewicz-Błońska


Wstęp
5.1. Coaching kariery a poradnictwo zawodowe - definicje
5.2. Założenia poradnictwa zawodowego i coachingu kariery – podobieństwa i różnice
5.3. Proces doradczy a proces coachingowy
5.4. Relacja doradcza a relacja coachingowa
5.5. Metody i narzędzia w poradnictwie zawodowym i coachingu
5.6. Kompetencje coacha, kompetencje doradcy
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


6. Coaching kariery jako forma wspierania rozwoju zawodowego
Robert Jasiński


Wstęp
6.1. Możliwości zastosowania coachingu kariery w rozwoju zawodowym jednostek
6.2. Coaching nakierowany na rozwój w organizacji
6.3. Coaching stosowany jak element procesów outplacementowych
6.4. Osobisty potencjał
6.5. Poczucie własnej wartości
6.6. Wzmocnienie poziomu motywacji i chęci do działania
6.7. Coaching związany ze zmianą pracy
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


7. Kobiety a kariera zawodowa - wzrost znaczenia pracy w życiu kobiet
Wioleta Duda


Wstęp
7.1. Kariera zawodowa, praca zawodowa, rozwój zawodowy - analiza podstawowych pojęć
7.2. Kobiety na rynku pracy
7.3. Praca zawodowa kobiet - motywacja i bariery
7.4. Stereotypowy obraz kobiety a rozwój kariery zawodowej
7.5. Prawo wobec kwestii pracy zawodowej kobiet
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie


8. Starość i starzenie się z punktu widzenia współczesnego doradcy - geragoga
Anna Wieczorek


Wstęp
8.1. Starość i starzenie się...
8.2. Czynniki i cechy charakterystyczne starzenia się
8.3. Czas życia ludzkiego
8.4. Wiek sędziwy w różnych kulturach i epokach - prewencja przeciwstarzeniowa w ciągu wieków
8.5. Próby kontroli procesów starzenia się w dobie współczesności
8.6. Postawy społeczne w stosunku do ludzi starszych
8.7. Preferowany model starości - pomyślne starzenie się
8.8. Starzeć się z godnością
8.9. Korzyści wynikające z procesu starzenia się - przykłady udanego starzenia się
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Opis wydania
Autor redakcja naukowa Daniel Kukla
Stron 431
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu