• Producent: Katedra Wydawnictwo Naukowe
  • Kategoria: Archeologia, etnologia
  • ISBN: 9788365155030
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: Katedra Wydawnictwo Naukowe
  • Ilość stron: 230
  • Rok wydania: 2016
Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne - red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik
Niniejszy tom dopełnia publikację Więcej niżeli obraz (Gdańsk, 2015), pokazując artykuły skupione wokół szeroko rozumianych przestrzeni wizualnych.
Polscy kulturoznawcy, akceptując hasło programowe II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego: Więcej niżeli obraz, dali wyraz przekonaniu, że współczesna kultura w coraz pokaźniejszym stopniu poddana jest zasadniczemu wpływowi obrazu. Ten nieuchronny proces ujawnia się jednocześnie w samej rzeczywistości kulturowej, jak i w humanistyce przełomu XX i XXI wieku, która dostrzega głębokie przeobrażenia charakteryzujące dobę postępowości. Syndromem tych przemian są naturalnie tzw. Zwroty kulturowe, ujawniające całą złożoność napięć i zmian, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach w naukach o kulturze. Fundamentalna, paradygmatyczna zmiana wywołana zwrotem językowym ujawniła się także pod postacią zwrotu obrazowego, który dla W. J. T. Mitchella jest jak pamiętamy postlingwistycznym i postsemiotycznym ponownym odkryciem obrazu jako złożonej gry pomiędzy wizualnością, zmysłami, instytucjami, dyskursem, ciałem i figuratywnością. []
Sfomułowanie więcej aniżeli obraz, w ujęciu autorów artykułów zawartych w tej książce, jest zatem wyrazem przekonania o konieczności przedefiniowania głównych założeń badawczych nad współczesną ikonosferą: winny one nawiązywać do modelu badań transdyscyplinarnych, stając się tym samym ważną częścią dyskursu współczesnego kulturoznawstwa i zarazem punktem odniesienia dla naukowców, dla których obraz nie sytuuje się w centrum ich zainteresowań.
prof. Eugeniusz Wilk, Wprowadzenie

Podobne produkty w kategorii Archeologia, etnologia