• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najistotniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego by zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE 5W-40, dzisiaj z sił ą TITANIUM FST™ mocne strony Wysokowydajny olej silnikowy do innowacyjnych samochodó w z silnikami benzynowymi i wysokoprę ż nymi obniża osady (szlam i laki) trafny do używania w szerokim przedziale temperatur gwarantuje wysokie bezpieczeń stwo smarowania i ochronę przed zuż yciem Uż ywany ró wnież w samochodach osobowych Opla, wymagają cych zgodnoś ci ze specyfikacją Dexos 2, GM-LL-A-025 albo GM-LL-B-025 Speł nia lub przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 5W-40 ACEA C3 API SN/CF VW 502 00 / 505 00 / 505 01 BMW Longlife-04 Aprobata MB 229.31 / 229.51 / 226.5 Ford WSS-M2C917-A Renault RN0700/0710 Fiat 9.55535-S2 GM dexos2 GM LL-A-025 or LL-B-025 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e zgubne skutki dla organizmó w wodnych.

Podobne produkty w kategorii Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe