Devrinol 450 SC 1L

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostały biznes
Devrinol 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, wykorzystywany doglebowo, asygnowany do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego, pomidora, kapusty głowiastej i truskawki.

Środek wnika do rośliny przez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.
Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią,także chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.


Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, pokrzywa żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty,
rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat chropowaty,
tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, (słabo zwalcza samosiewy zbóż
kiełkujące z głębszych warstw gleby).
Chwasty oporne np.: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka
czarna i chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko
korzeniące się.


II ZAKRES używanIA, TERMINY I DAWKI
Opryskiwać przed siewem albo przed sadzeniem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez
grud) glebę. Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3
cm, a następnie wysiać albo wysadzić rośliny.


1. ROŚLINY ROLNICZE
RZEPAK OZIMY
Opryskiwać przed siewem roślin, na wilgotną, korzystnie uprawioną (bez grud) glebę.
Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm,
a następnie wysiać rzepak.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Można także wykorzystać mieszaninę ze środkiem Command 480 EC, która jest niezwykle
wyodrębniona gdy występuje silne zachwaszczenie przytulią czepną, jasnotami, tasznikiem.
Stosować:
Devrinol 450 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.
Mieszaninę środków Devrinol 450 SC i Command 480 EC stosować do 3 dni po siewie
rzepaku, mieszaniny tej nie stosować na glebach lekkich.
Stosując mieszaniny środków przestrzegać zaleceń, przeciwwskazań i środków ostrożności
zawartych w etykietach-instrukcjach użytkowania obydwu środków.


2. ROŚLINY WARZYWNE
POMIDOR Z ROZSADY
Środek stosować przed posadzeniem roślin pomidora. Bezpośrednio po zabiegu środek
wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Na niektórych roślinach może wystąpić krótkotrwałe spowolnienie wzrostu posadzonej
rozsady i niewielkie przejaśnienia. Objawy te szybko ustępują i nie wpływają na plonowanie
i jakość owoców.
Do równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na plantacjach
pomidora z rozsady można stosować mieszaninę:
Devrinol 450 SC 2,5 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.
Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środki z glebą
broną na głębokość 3-5 cm.
KAPUSTA GŁOWIASTA Z ROZSADY
Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą
broną na głębokość 2-3 cm.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Po zaimplementowaniu wyższej dawki środka może wystąpić przejściowe ograniczenie wzrostu
młodych roślin kapusty, które jednak nie ma wpływu na plonowanie.


3. ROŚLINY SADOWNICZE
TRUSKAWKA
- Na plantacjach nowo założonych środek stosować w około 4 miesiące po posadzeniu.
Zalecana dawka: 4-6 l/ha.
- Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 2-4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA:
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie
spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia
roślin poprzez mrozy, szkodniki albo choroby na polu tym można uprawiać rzepak jary, kapustę,
ziemniak, pomidor, groch, słonecznik, tytoń albo inne rośliny do odchwaszczania których zaleca
się środek.
Stosując mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG lub Command 480 EC przestrzegać zaleceń
następstwa roślin zgodnie z etykietami-instrukcjami wykorzystywania tych środków.
Należy zwracać szczególną uwagę na właściwą technologię opryskiwania, gdyż w miejscach
nałożenia się cieczy użytkowej środka mogą wystąpić uszkodzenia zbóż uprawianych jako
rośliny następcze.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka Devrinol 450 SC (oraz jego mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG) nie stosować na
glebach zbrylonych lub przesuszonych,
Środek rozkłada się w glebie w ciągu sezonu wegetacyjnego, lecz po zaimplementowaniu środka
Devrinol 450 SC wiosną w uprawie pomidora lub kapusty, jesienią nie uprawiać zbóż ozimych
w trakcie stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin dedykowanych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

Podobne produkty w kategorii Pozostały biznes