• Producent:
  • Kategoria: Prawo, akty prawne
  • ISBN: 9788394365035
  • Autor: Rafał Dudziak
  • Wydawnictwo: EDICON
  • Ilość stron: 156


Książka Rafała Dudziaka pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy to kolejna pozycja Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON wykonana z myślą o słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych. Autor prezentuje, że wiedza z zakresu BHP może być nie tylko przydatna, lecz także, wbrew powszechnej opinii, niebanalna. Omówieniu ustaw i rozporządzeń regulujących warunki środowiska pracy, a także zobowiązania pracodawcy i pracownika, towarzyszą bowiem liczne odwołania do konkretnych przypadków i ciekawostek, ściśle związanych z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Autor jest oparte nie tylko na wiedzy teoretycznej, lecz także na swym bogatym doświadczeniu poręcznym zdobytym w trakcie prowadzenia własnej producenta bezpieczniezyc.pl realizującej m.in. Szkolenia z zakresu BHP, czy w pracy nad projektami unijnymi powiązanymi z podnoszeniem świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy. To wszystko powoduje, że książka Rafała Dudziaka staje się poręcznym przewodnikiem nie tylko dla przyszłych techników BHP,także dla szeregowych pracowników biurowych narażonych na krzywdzące czynniki natury fizycznej, chemicznej czy biologicznej. Dodatkowym atutem publikacji jest wzbogacenie tematyki poświęconej ergonomii stanowiska pracy o pakiet profilaktycznych ćwiczeń posiadających wykorzystanie w miejscu pracy, a także rozdziały dedykowane mocnym zawodom takim, jak asystentka i higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i technik informatyk.

solidne strony:

autor jest absolwentem psychologii pracy oraz Menedżerem BHP; posiada bogate doświadczenie zawodowe w organizowaniu i przeprowadzaniu kursów BHP;
poszczególne zagadnienia omawiane poprzez odwołanie do potężnych przypadków,
dodatkowy rozdział omawiający zasady bhp na wybranych stanowiskach (technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, asystentka i higienistka stomatologiczna), uwzględniający potencjalne zagrożenia, listę kontrolną danego stanowiska pracy, podstawę prawną;
sugestia ćwiczeń profilaktycznych do wykonania w miejscu pracy (wzbogacona o ilustracje);
kolorowe fotografie ilustrujące omawiane zagadnienia,
bogata bibliografia wskazująca na źródła,
pytania kontrolne po każdym rozdziale,
test kontrolny (z kluczem odpowiedzi) na końcu książki,
miejsca na notatki – umożliwiają zapisanie ważnych danych, upraszczają przyswajanie wiedzy;
krystaliczna struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines albo wyszczególnione poprzez najróżniejsze wielkości i odcienie czcionki),
ciekawostki i widoczne informacje ujęte w ramki i graficznie wskazane z tekstu głównego.

Podobne produkty w kategorii Prawo, akty prawne