Zaangażowane wszystkie zmysły

Współczesne media nie zadowalają się wykorzystaniem jednego kanału przekazywania informacji. Wszystkie nowoczesne środki masowego przekazu mają charakter multimediów, które wykorzystują formę w zależności od aktualnych potrzeb, specyfiki treści i poziomu odbiorcy, ale standardem jest równoczesne korzystanie z kilku form przekazu jednocześnie. Tym różnią się od tradycyjnych mediów, angażujących zazwyczaj jeden kanał. W przypadku radia był to na przykład słuch. Zmiana nastąpiła już w momencie upowszechnienia telewizji, co nastąpiło przecież dawno, bo w połowie ubiegłego wieku. Widz równocześnie oglądał obraz i słuchał dźwięku. Można powiedzieć, że telewizja jako pierwsza wykorzystała przekaz o charakterze multimedialnym. Dziś to już norma. Coś, co angażuje tylko jeden zmysł wydaje się współczesnemu odbiorcy nużące i nieco prymitywne. Najlepiej, jeśli dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uda się zaangażować kilka zmysłów. Najlepszym przykładem są kina 3D, które powoli przekształcają się w kina 4D i 5D. Te pierwsze proponowały widzom jedynie efektowny obraz trójwymiarowy. Następnym etapem było urozmaicenia odbioru przed drgania i inne wrażenia tego typu, a coraz częściej wprowadza się do przekazu kinowego również wrażenia zapachowe. Multimedia to przyszłość rozwoju środków masowego przekazu.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *