Zabawa w medialne skojarzenia

O ile wszyscy znają pojęcie mediów, to mało kto zastanawia się nad pochodzeniem tego terminu i wszystkimi jego znaczeniami. Media rozumiane jako środki masowego przekazu, dostarczające ludziom informacji i wiedzy o świecie, to tylko jeden z możliwych zakresów znaczeniowych tego pojęcia. Samo słowo wywodzi się z języka starożytnych Rzymian. Po łacinie medium oznaczało pośrednika, element, który znajduje się w środku: pomiędzy wydarzeniem, a jego odbiorcą. Do tego znaczenia nawiązywało bezpośrednio wykorzystanie słowa medium, jako określenia osoby, która pośredniczy między światem duchów a światem żywych w trakcie popularnych swego czasu seansów spirytystycznych. Słowo media zaadaptowały do swoich potrzeb także inne dziedziny. Na co dzień mówimy przecież o mediach, mając na myśli prąd, gaz i wodę, czy jakiekolwiek inne nośniki energii dostarczanej do naszych domów. Pojęcie to funkcjonuje dość powszechnie również w takich dziedzinach nauki, jak chemia, gdzie jest substancją, w której rozpuszcza się inne, aby stworzyć roztwór, czy w sztuce, gdzie utożsamia się je z materiałem, którego twórca używa do stworzenia swojego dzieła. Jak widać, pojęcie to ma naprawdę całą gamę różnorodnych znaczeń, o czym bardzo często zapominamy sprowadzając je jedynie do radia, telewizji, internetu i gazet.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *